Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality

Aktuality

Výběry | 01.12.2017 | zobr: 5x

VÝBĚR ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA MĚSÍC PROSINEC 2017
PROBĚHNE VE STŘEDU 13. 12. 2017

V době:          stravné:                 7 – 15.00 hod. (v kanceláři vedoucí ŠJ)
                       školné:            12.15 – 15.45 hod. (v kanceláři vedoucí uč. MŠ)

 

Prosíme o platbu v řádném termínu a o dodržení stanovené doby.                                                                                                                                                Děkujeme :-)

 
Andělský den | 22.11.2017 | zobr: 25x

Pokusy a objevy :-) | 03.11.2017 | zobr: 25x

Čarování s Čarymurou
Bublající dýně


Nejen čarodějnice, ale i naši malí Broučci umí čarovat. 

Díky zaklínadlu, které zní: 
"ČURY MURY FUK!ˇ" 
děti vykouzlily bublající dýni a mávajícího ducha :-) 
Všichni s napětím a se zářícími očky čekali, co se bude dít.

Nevěříte? Mrkněte se zde .....checheche ;-)

 

 

 

 

Dlabání dýní | 02.11.2017 | zobr: 33x

Čarování z dýní
I v letošním roce se v naší školce konala rodiči oblíbená akce odpolední dlabání dýní. Sešlo se nás opravdu hodně. Přes 90 dětí a dospěláků pilně dlabalo dýňová strašidla a mezi všemi vládla příjemná a veselá atmosféra. Dětem upekla paní kuchařka "pusinkové" duchy, na kterých si pochutnaly. Když bylo vše hotovo, dýněmi rodiče ozdobili vstupy do MŠ a spolu s dětmi se vydali na lampiónový průvod. Při návratu se všem objevil hodný duch školky, který za odměnu dětem  ponechal v pytli sladké odměny.    

Čarování u Broučků zde.

Čarování u Sluníček zde.

Dárky - Lego | 10.09.2017 | zobr: 133x

Děkujeme společnosti Sun Ce Trading Prague s.r.o. za dárky pro naše malé "Broučky", které je nejen potěšily, ale i vykouzlily úsměv na jejich tvářích.
V pondělí si každý z nich odnášel tašku

s malou skládánkou z Lega Duplo.

Projekt | 07.09.2017 | zobr: 73x

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu
"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
-
projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT.

Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Projekt bude realizován po dobu školního roku 2017/2018.

Více informací o projektu naleznete zde.  

Projekty pro předškoláky | 06.09.2017 | zobr: 68x

V letošním školním roce jsme se s předškoláky přihlásili do dvou projektů:

1. Integrační a vzdělávací program Medvídek NIVEA
- program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Představuje pro dítě přirozenou motivaci na cestě od prožitku k poznání a svým etickým dopadem přispívá k jeho celkové kultivaci a socializaci. Vyvolává zájem o poznání a tvořivou činnost, rozvíjí řeč a samostatné myšlení, učí prověřovat a hodnotit vlastní schopnosti, jednat a spolupracovat s druhými.                                                                 Více o projektu zde.

 

 

2. Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro zdraví“
- je zaměřen na děti předškolního věku. Jeho cílem je zapůsobit na širokou veřejnost a poukázat na důležitost pravidelného pohybu v životě dětí (v životě rodiny). Náplní projektu jsou „hodiny tělesné výchovy s prvky základní gymnastiky“, jejichž cílem je všestranný rozvoj a motivace dětí. Cvičení ve formě nejrůznějších her, básniček a písniček spojených s pohybem a soutěžemi, které je pro děti zábavné a bere ohled na individuální schopnosti jednotlivých dětí. Cvičení je v prvé řadě zaměřeno na rozvoj obratnosti (orientace v prostoru, rovnováha, pohyblivost, ovládání vlastního těla apod.), ale také na správné držení těla (nácvikem jednoduchých zpevňovacích cviků), rozvoj odrazových schopností a rychlosti.
Více o projektu
zde.

Schůzky s rodiči | 31.08.2017 | zobr: 83x

„Informativní schůzky s rodiči"

se konají ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 15,15 hod.

 v jednotlivých třídách

                Sluníček i Broučků.              

Účast nutná, děti nejlépe ponechte doma.

Srdečně zve kolektiv MŠ

Seznamy dětí | 30.08.2017 | zobr: 75x

Pro letošní školní rok 2017 - 2018 jsou děti rozděleny do tříd takto:

Výběry | 29.08.2017 | zobr: 73x

VÝBĚR ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017
PROBĚHNE VE STŘEDU 13. 9. 2017

V době:          stravné:                 7 – 15.00 hod. (v kanceláři vedoucí ŠJ)
                       školné:            12.15 – 15.45 hod. (v kanceláři vedoucí uč. MŠ)

 

Prosíme o platbu v řádném termínu a o dodržení stanovené doby.                                                                                                                                                Děkujeme :-)

Pokud máte zájem o bezhotovostní platbu stravného formou příkazu k inkasu klikněte zde pro získání bližších informací. 

Cena stravného:

  •  polodenní docházka 3 - 6 let ............................................. 20,-Kč/den
  •  celodenní docházka 3 - 6 let ............................................. 26,-Kč/den
  •  celodenní docházka 7 let .................................................. 30,-Kč/den

Školné: 

  • je placeno paušálně, pouze v hotovosti..................................... 200,- Kč/měsíc
  • děti rok před vstupem do ZŠ a s odkladem šk. docházky............. zdarma
stránka: 12

KONTAKT:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Habrová 249

739 61 TŘINEC

  

Tel.:558 993 627
       730 575 887

Kuchyň:558 993 628

mshabrova@seznam.cz

 

 

 

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki