Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1, 2. a 3. ročník

Třídní učitelka: Lenka Puczoková

Moji milí žáci,

děkuji vám všem za plnění všech domácích úkolů, které jsem v průběhu mimořádného opaření zadávala, zde na webové stránky naší třídy.

Další úkoly již nebudou, hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je již uzavřené.

Prosím jen o případné dokončení toho, co jste ještě nestihli Mrkající.

Chtěla bych ještě jednou takto poděkovat všem rodičům za spolupráci a velkou pomoc při plnění a aktivní zasílání všech vypracovaných úkolů. Velice si toho vážím a ještě jednou děkuji. 

Doufám, že se všichni uvidíme 30.6. při předávání vysvědčení a budu vám moci osobně popřát krásné léto a prázdniny. Vaše paní učitelka Lenka Puczoková 

Domácí práce v termínu do 19.6. – ČJ a M

 

Chtěla bych opětovně požádat rodiče, hlavně první a druhé třídy, kteří mi pravidelně nezasílají domácí úkoly, aby mi je poslali. Děkuji.

 

1.třída

Český jazyk
psaní:
-Písanka ke slabikáři III. – str. 21-25 písmeno f, F, ch, Ch
 
Video: písmena f: https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M
           písmeno ch: https://www.youtube.com/watch?v=nqlq-JPEloc
 
Slabikář str. 68/cv. 1 a 2 přepis do sešitu Českého jazyka
 
čtení:
Slabikář – čtení na str. od str. 112 do konce a dále dle vlastního výběru. Můžete si pročítat staré texty nebo si vybrat vlastní knihu a číst. Prosím zaměřte se na hlasité a tiché čtení a hlavně na pochopení textu. Kladení doprovodných otázek k přečtenému textu. Dále na intonaci na konci věty. Děkuji.
 
Pracovní listy: ZDE      ZDE      ZDE        ZDE
 
Matematika:
Pracovní sešit matematiky str. 30 - 31

 

2. třída

Český jazyk

psaní:
- písanka str. 33 – 36
-kniha str. 115/cv 33 a 34 – doplnění vhodných souhlásek a opis do sešitu ČJ
 
kniha:
-str. 96-102- párové souhlásky na konci slov – opakovat pravopis a jeho odůvodnění.
 
Pacovní listy na párové souhlásky: ZDE
Pracovní listy na měkké a tvrdé souhlásky:  ZDE 
Pracovní listy na podstatná jména:  ZDE 
 
Matematika:
- str. 31 a 32 dokončení pracovního sešitu – souhrnné opakování
 

 

3. třída

Český jazyk:

kniha:
- str. 126 – 127 – souhrnné opakování slovních druhů
-str. 125 – Slohové a komunikační cvičení – vypracovat podle zadaní do sešitu ČJ čtení
-str. 128-130 – SOUVĚTÍ – projít ústně, hlavně růžové rámečky. Cv. 2, 3, 6, 7 a 11 vypracovat do sešitu ČJ 1 nebo 2
 
Video:

https://www.youtube.com/watch?v=F-FWv7Z5NcI

https://www.youtube.com/watch?v=BESzE0ZLcCo

https://www.youtube.com/watch?v=kN17a-hYC-k

 

Matematika:
str. 142 – opakování kruh a kružnice a úsečky – vypracovat do sešitu geometrie cv. 3, 4, 5, 6 a 7
str. 143 – jednotky času – stranu projít ústně. Poznávání hodin
str. 144- 148 – souhrnné opakování násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení se zbytkem, sčítání a odčítání. Do sešitu matematiky vypracovat (stačí výsledky) tato cvičení: 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 30, 33, 37, 39, 41 a 43. Vím, že toho je docela hodně, ale pokud se to nestihne – bude prostor to dokončit v dalším týdnu.
 
Anglický jazyk – prosím žáky druhé a třetí třídy, aby si kompletně dokončily všechna cvičení v pracovních sešitech. Děkuji.

L.P.

Domácí práce v termínu do 11.6. – ČJ a M

 

1.třída

Český jazyk
psaní:
-Písanka ke slabikáři III. – str. 16-20 písmeno ž, Ž, ř, Ř, g a G
 Video:

písmeno Z https://www.youtube.com/watch?v=FzOc74QreyE

písmeno R https://www.youtube.com/watch?v=5_s8fYS62Dw

písmena g, G https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac

 
čtení:
Slabikář – čtení na str. 115-123 – prosím zaměřte se na hlasité a tiché čtení a hlavně na pochopení textu. Kladení doprovodných otázek k přečtenému textu. Děkuji.
 
Matematika:
Pracovní sešit matematiky str. 28-29 – představení KILOGRAM. Vyzkoušejte si s dětmi pokusy – vážení, rozdíl v hmotnosti na různých potravinách. Pokud půjdete s dětmi do obchodu, ať zkusí navážit ovoce, zeleninu atd. Myslím, že by je to mohlo bavit J  

 

2. třída

Český jazyk

psaní:
- písanka str. 31, 32
kniha:
-str. 92 – 94 – pokračování skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – texty projít ústně, odpovídat na otázky pod textem
 str. 92/cv 2, str. 93 text, str. 94/2 a 3 vypracovat do knihy
-str. 96-102- párové souhlásky na konci slov
B-P / D-T / Ď – Ť / H – CH / V – F / Z – S / Ž – Š a K –G
Texty projít ústně, zaměřit se na odůvodnění pravopisu – proč je na konci slova daná souhláska
str. 96/cv 2, str. 97/cv 2, str. 98/ cv 2, str. 99/cv2, str. 100/cv.2, str. 101/cv 2 a str. 102/ cv 3 – vypracovat do knihy a odůvodnit pravopis. Ostatní cvičení projít ústně, zaměřit se na porozumění, proč je daná souhláska na konci slova použitá.
str.98 – SLOVA NESPISOVNÁ – cv. 3 – modrý rámeček. Přečíst, a pracovat s textem – vyhledaní slov nespisovných a nahrazení slovy spisovnými.
 
Video: Párové souhlásky na konci slov
 
 https://www.youtube.com/watch?v=iCSo4UQ3m-M
 
 https://www.youtube.com/watch?v=jGCtAgtTZS8

 

 Matematika:

- str. 28-30 – násobení a dělení 4

 Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Epb0OO6Daio

https://www.youtube.com/watch?v=F0IHqEQ08Pg

 

3. třída

Český jazyk:

 
Kniha:
- str. 118 – ČÍSLOVKY – jsou slova, která vyjadřují počet, pořadí atd. – celou stranu projít ústně
 str. 119 – Komunikační a slohová výchova  - práce dle zadání (cv.1,2,3)
 str. 120 – PŘÍSLOVCE – slova, která nám vyjadřují jakým způsobem, kde, kam a kdy. Celou stranu ústně. Cvičení 6 – přepsat do sešitu.
 str. 121 – PŘEDLOŽKY – se vyskytují ve spojení s podstatnými jmény, se zájmeny a číslovkami – opět celou stranu projít ústně. Cvičení č. 4 – přepsat do sešitu a určit slovní druhy (číslicemi nad slovem).
 str. 122 – SPOJKY – spojují slova nebo věty - celou stranu projít ústně
 str. 123 – ČÁSTICE – vyjadřují přání, radost, obavy, údiv atd. – celou stranu projít ústně- Cvičení č. 3 – doplnit vhodná slova a přepsat do sešitu.
 str. 124 – CITOSLOVCE – napodobují zvuky a hlasy, vyjadřují bolest, radost, překvapení a různé pokyny. Projít si celou stranu. Cvičení č. 3 přepsat do sešitu a určit slovní druhy (číslicemi nad slovem).   

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE

https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y

https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU – slovní druhy od A – do Z.

 
Matematika:
str. 135 – v knize opakování geometrických tvarů – strany, vrcholy. Čtverec a obdélník – cv. 2 a 3 lehce tužkou do knihy
str. 137-141 – DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK – většinu si projít ústně. Cv. 5, 8, 11, 13, 18, 19, 22, 23 – do sešitu.

 Video:

https://www.youtube.com/watch?v=2nmX5Z7Mzrc

https://www.youtube.com/watch?v=HQJQp6iRNlw

https://www.youtube.com/watch?v=Rfy_I-5MCi0

 L.P.

Domácí práce v termínu do 2.6. – ČJ, M, AJ, Prv

 

Prosím, všechny žáky, kteří mi ještě nezaslali vypracované slohové práce na téma Koronavirové „prázdniny“ a projekty z prvouky, aby tak učinili. Všechny práce budou vystaveny na naší nástěnce. Děkuji.

1.třída

Český jazyk
psaní:
-Písanka ke slabikáři III. – str. 13-15 písmeno B
 

 Video: písmeno B https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM

čtení:
Slabikář – čtení na str. 112-115 – prosím zaměřte se na hlasité a tiché čtení a hlavně na pochopení textu. Kladení doprovodných otázek k přečtenému textu. Děkuji.
 
Matematika:
Pracovní sešit matematiky str. 27 a dále pracovní listy ZDE

 

2. třída

Český jazyk
psaní:
- písanka str. 29,30
kniha:
-str. 89-91 skupina BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – ústně projít texty, zaměřit se na výslovnost (slyšitelná hlásky BJE).
Str. 90 – cv. 2 doplnit tužkou do knihy, cv. 3 přečíst a barevně podtrhnout slovesa
Str. 91 – cv. 2 doplnit tužkou do knihy, cv. 3 přepsat text do sešitu ČJ.
 
Pracovní listy pro procvičení ZDE
 
Matematika:
- str. 25, 26 – dělení třemi

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0QFzq4a_yKo

 

3. třída

Český jazyk:
psaní:
- písanka str. 29, 30
kniha:
- str. 117 – ZÁJMENA – zastupují podstatná nebo přídavná jména, ukazují na ně, vyjadřují, komu něco patří, ptáme se jimi, vyjadřujeme zápor. Některé druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, záporná.
Celou stranu projít ústně a naučit se druhy zájmen (modrý rámeček)
 
Pracovní list na opakování vyjmenovaných slov ZDE
 
Opakování slovních druhů: z jakéhokoliv textu v učebnici nebo z oblíbené knihy opsat celkem 10 vět do sešitu ČJ. Ve větách následně podtrhnout slovní druhy: sloveso – červeně / podstatné jméno – zeleně / přídavné jméno – modře.

Video zájmena: https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

                          https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo

                          https://www.youtube.com/watch?v=hciGah81TxM

Matematika:
str. 133 – 134 Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem -  cv. 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14 – vypracovat do sešitu matematiky

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=PZVnF18Fo5Y

 Angličtina:

Vypsat do slovníčku novou slovní zásobu a naučit se: (TV, BALL, RADIO, COMPUTER, POSTER, DOLL, AEROPLANE, UMBRELLA, GUITAR, KEYBOARD, VIDEO, TELEPHONE, CD PLAYER, HOW MANY)
 
Kniha: str.54 – dle zadaní vypracovat do knihy, lehce tužkou
Pracovní sešit: vypracovat str. 552-55 dle zadání

 

Prvouka 1., 2., 3. třída

Projekt Česká republika – naše vlast, umístění státu, hlavní m:ěsto, státní symboly, státníhymna, vlajka České republiky, zajímavá místa k návštěvě v Praze a v celé České republice.  

 Doprovodné materiály ZDE    ZDE    ZDE    ZDE

Doprovodná videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=WsUs-qNeDSA – top 5 míst v ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=-KjIkP1p3QI – historie v kostce ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94 – kvíz ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=7FFH0zlZ-9Q – vše o ČR ve zkratce 

https://www.youtube.com/watch?v=97nQUmyDyNE – Praha dokument 

https://www.youtube.com/watch?v=T2Z1IdD3cSc – staré pověsti české Praha

https://www.youtube.com/watch?v=TCCjqs2gLBs  - křižíková fontána má vlast 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI  - česká hymna

L.P.

Milí rodiče,

ještě jednou se na vás obracím před pondělním nástupem žáků do školy.
Prosím, nezapomeňte přinést podepsané  čestné prohlášení o bezinfekčnosti s datumem 25.5.2020.
Kdybyste jej již neměli jak vytisknout, budu mít u vchodu přichystané tiskopisy na vyplnění.
Těším se na vás v pondělí.
Děkuji
Lenka Puczoková - třídní učitelka

Informace k návratu do školy a provoz od 25.5. do 30.6.2020

 

 • Sraz před školou v pondělí 25. 5. v 8:20 hod. Zde žáky vyzvednu, v šatně a z šatních skřínek si vyzvednou žáci papuče a další věci, následně půjdeme do třídy.
 • Žáci do konce školního roku nebudou mít uloženy věci v šatně, ale ve třídě a oblečení na chodbě vedle třídy. Papuče si budou nosit domů.
 • Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a dodržení rozestupů.
 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 
 • Ve škole se budeme „vzdělávat“ ve skupince, kterou nelze od 25. 5. do 30. 6. měnit.
 • Výuka bude probíhat 8.30 – 12.30 se mnou (třídní učitelkou) a pak dále s vychovatelkou Irenou Kubikovou do 15.00 hod.
 • Každý den bude mít žák s sebou minimálně 2 roušky (z toho jednu na ústech při vstupu do školy) a sáček na uložení roušky.
 • 25. 5. si žáci přinesou do školy penál, žákovskou knížku, deníček, vypracované projekty z prvouky, knihy a sešity z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Pití ve větší plastové láhvi a svačinu. 
 • Oběd pro žáky přihlášené ke stravování bude vždy v čase od 11.15. Po obědě se s žáky vrátíme do třídy a budeme pokračovat ve výuce do 12.30.
 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole, je potřeba vždy den předem žáka ze stravování odhlásit. Platby za obědy jsou možné převodem nebo hotově ve stanoveném termínu – sdělí vedoucí školní jídelny. Termíny budou zveřejněny na internetových stránkách školy.
 • Časy odchodů ze školy jste zaškrtli v dotazníku 12.30, 13.30 nebo 15.00 – prosím o dodržení zvolených časů. V daný čas žáky zaměstnanec školy odvede do vestibulu, kde se přezují a jsou před školou předáni rodičům nebo poslání domů.
 • Ve výuce budeme opakovat učivo daného ročníku již probrané a dále se seznamovat s učivem novým.
 • Žákům, kteří se k prezenční výuce nevracejí, budu nadále zadávat domácí práce na webových stránkách naší školy, kde budu také uvádět termín odevzdání.
 • Za příznivého počasí se budeme učit venku. Prosím o zvolení vhodného oblečení na ven
 • Výuka tělesné výchovy v tělocvičně do konce školního roku nebude.
 • Věřím, že společně daná pravidla omezení nastavená Vládou České republiky zvládneme a poslední týdny před letními prázdninami si ve škole užijeme. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky (tel. č. 734 264 217) nebo emailem: lenka.puczokova@7zstrinec.cz

Lenka Puczoková, třídní učitelka

Zdravím všechny rodiče a děti.

Během tohoto týdne zveřejním na stránkách naší třídy veškeré potřebné informace k návratu do školy dne25.5.pro naší třídu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit emailem nebo telefonicky a pokud to bude v mých silách a budu znát odpovědi, ráda zodpovím a vysvětlím.

Těším se na všechny děti, se kterými se v pondělí uvidíme Usmívající se

L.P.

Domácí práce v termínu do 22.5. - ČJ a M

Milé děti a rodiče, máme tady poslední týden před návratem do školy (teda pro ty, kteří se do školy vrátí). Domácí úkoly, které zadávám na tento týden, jsou spíše o dokončení rozdělaných prací a něco málo z písanek a matematiky.

A jeden úkol pro všechny navíc Mrkající. Prosím o vypracování slohové práce na téma Koronavir a čas, kdy nám zavřeli školu . Zamyslete se, zavzpomínejte, co jste dělali a zažili doma, u babičky, v obchodě. Co se vám líbilo, pobavilo vás, rozesmálo nebo naopak třeba co vás rozesmutnilo, z čeho jste neměli dobrý pocit nebo jste se dokonce něčeho báli. Práce může být částečně psaná, částečně kreslená – dle tříd a vašich možností Usmívající se. Nechávám čistě na vás a vaší fantazii. Už teď se nemůžu dočkat.

1.třída

Český jazyk
psaní:
Písanka ke slabikáři III. – str. 9-12 písmena D, E, b
 
Video: písmeno D https://www.youtube.com/watch?v=WygqJzZv4PE
Video: písmeno E https://www.youtube.com/watch?v=MqyqD6qrabk
Video: písmeno b https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM
 
čtení:
Slabikář – čtení na str. 109-111, Ď, Ť, Ň
 
Matematika:
Pracovní sešit matematiky str. 26 sčítání a odčítání.

 

2. třída

Český jazyk
psaní:
- písanka str. 27,28
kniha:
-dokončení všech zadaných prací za měsíce březen, duben a květen.
 
Matematika:
- str. 24

 

3. třída

Český jazyk:

psaní:
- písanka str. 27,28
kniha:
- dokončení všech zadaných prací za měsíce březen, duben a květen.
 
Matematika:
str. 131 / cv. 7, 10, 12 a 13 vypracovat do sešitu matematiky

 

Pro děti, které se 25.5. vracejí do školy:

Vypracované domácí úkoly můžete zaslat průběžně na email nebo postačí přinést 25.5. do školy. Těším se Usmívající se

Pro děti, které 25.5. nenastupují k výuce:

Vypracované domácí úkoly zašlete elektronicky na email, messenger nebo skype do 22.5., děkuji. Moc prosím rodiče o aktivní a průběžné zasílání domácích prací. Všechny práce jsou zakládány do složek dětí a jsou součástí hodnocení. Děkuji.

L.P.

Domácí práce z angličtiny na měsíc květen -  termín do 23.5.

 

1.třída

Opakovat slovní zásobu, zadanou v měsíci duben – My room – nábytek v pokoji a okolí.

Nová slovní zásoba: CAT (kočka), DOG (dog), PARROT (papoušek), HAMSTER (křeček), SNAKE (had), RABBIT (králík), FROG (žába), FISH (ryba), MOUSE (myš) a k tomu slovesa JUMP (skákat), FLY (létat), SWIM (plavat), SPEAK (mluvit), RUN (běhat), CAN (umět)

Věty:  Fish can swim. / Dog can run. / Parrot can speak. / Frog can jump. atd.  

Zkuste tvořit jednoduché věty a ukazovat a pojmenovávat zvířata na obrázcích nebo ve vašem okolí. Nebo si můžete zahrát pexeso a jiné hry se zvířátky.

 

2. třída

Opakujte slovní zásobu z března a dubna. Nezapomínejte procvičovat psaní.

Nová slovní zásoba: BIRD (pták), CAT (kočka), DOG (pes), MOUSE (myš), SNAKE (had), TIGER (tygr), CROCODILE (krokodýl), RABBIT (králík), SHARK (žralok), ON LAND (na zemi), IN WATER (ve vodě).  

Slovíčka si prosím přepiště do slovníčku a učte se je:-).

Pracovat můžete průběžně ve vašem pracovním sešitě na str. 50 – 52. Zbytek lekce dokončíme spolu ve škole Mrkající

str. 50 – Look and say – podíváte se na obrázek, pojmenujete anglicky zvíře a dokreslíte mu chybějící část. Celý obrázek si pak můžete vybarvit.

str. 51 – Look and draw – podíváte se pořádně na zvířátko, dokreslíte obrázek HAPPY nebo SAD a můžete zkusit jednoduché věty: The mouse is sad. / The dog is happy. atd.  

str. 52 – nakreslete svého oblíbeného domácího mazlíčka, pokud máte a pokud ne, tak nakreslete mazlíčka, kterého byste si moc přáli a pojmenujte.

Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady nebo si nebudete jistí výslovností - prosím, piště, volejte.  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0

 

3. třída

Než se vyrhnete na novou slovní zásobu a práci v pracovním sešitě, prosím podívejte se na str. 46 – 47. Ve vašem pracovním sešitě. Pokud jste ji již udělali, super. Pokud ne – můžete se otestovat. A pozor nepodvádět Mrkající. Až se vrátíme do školy, tak si v červnu nějaký takový lehounký testík napíšeme Usmívající se

Nová slovní zásoba část 1: ANIMALS, MONKEY, SNAKE, LION, ELEPHANT, GIRAFFE, HIPPO, CROCODILE, PARROT, OSTRICH, EAGLE, PENGUIN  - slovíčka si vypište do slovníčku, přeložte pomocí slovníku (pokud nějaké slovíčko neznáte) a naučte se je.

Věty:  There is an eagle. There are two hippos. atd. – popis obrázků v knize a pracovním sešitě.

V pracovním sešitě pracujte dle instrukcí u cvičení na str. 48 - 51

Pokud si nebudete vědět rady, nebude si jistí jak pracovat v pracovním sešitě nebo s výslovností, tak prosím volejte, piště, spojte se přes skype. Ráda vám pomohu. Jsem tady pro vás.

Procvičovat také můžete na:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

L.P.

Domácí práce v termínu do 15.5. - ČJ a M

Krásný den a nový týden. Návrat do školy se nám už blíží Mrkající. Doufám, že vy, kdo se budete do školy vracet se těšíte. Já se tedy na vás těším.

Opětovně moc prosím rodiče, kteří mi zatím ještě nic nezaslali, aby tak učinili. Pro připomenutí, fotografie prací mi můžete zaslat na email lenka.puczokova@7zstrinec.cz, dále na skype pod jménem Lenka Puczoková nebo na messenger pod jménem Lenka Guziurová Puczoková. Děkuji.

1.třída

Český jazyk
psaní:
-Písanka ke slabikáři III. – str. 5-8 písmena L, c, C

Video: písmeno L https://www.youtube.com/watch?v=xsXX01Ccu3kc

Video: písmeno c, C https://www.youtube.com/watch?v=T4B96HaTRz4

čtení:
Slabikář str. 106-108, slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
str. 107 – přečíst text a následně v textu barevně podtrhnout (nebo jinak označit) slova se slabikou:
BĚ – červeně
PĚ – modře
VĚ- žlutě
MĚ- zeleně
A následně si z každé skupiny vybrat jedno slovo a to přepsat do sešitu ČJ.
 
Matematika:
Pracovní sešit matematiky str. 24-25 sčítání a odčítání. Představení jednotky LITR – pokud budete mít prostor a chuť s dětmi nalévat a přelévat vodu v různých litrových objemech (hrnce, džbány atd.), myslím, že by to mohlo děti davit. Předem se všem maminkám omlouvám, za případný nepořádek v kuchyni nebo koupelně. Tento „úkol“ je naprosto dobrovolný, spíše jen pro zábavu.

Video: co je to litr? https://www.youtube.com/watch?v=7--93Bw8DMg

Pracovní listy pro zábavu ZDE a nebo ZDE

2. třída

Český jazyk
psaní:
- Písanka str. 25,26
kniha:
- str. 86-87 – pokračujeme v práci se skupinou slov s DĚ, TĚ, NĚ
str. 86 – práce s textem, odpovědi na otázky pod textem, cv 2 doplnění do knihy, cv 5 vypsat dle zadání do sešitu ČJ  
str. 87– celou stránku projít ústně, pracovat s textem, odpovědi na otázky pod textem, cv 2 doplnění do knihy, cv 5 ústně, cv 3 přepis textu do sešitu ČJ  
str. 88 – slohové cvičení – pouze ústně, práce s textem, čtení, porozumění, pracování dle otázek a obměna textu dle zdaní.
 
Procvičování skupiny:ZDE, TĚ ZDE, NĚ ZDE
 
Matematika:
- str. 23 – násobení třemi: celou stránku vypracovat do knihy jako vždy
 

3. třída

Český jazyk:
psaní:
- písanka str. 25,26
Opakování všech vyjmenovaných slov – doufám, že je všichni ovládáte na jedničku s hvězdičkou Mrkající
kniha:
str. 115 – cv 6 – doplnění tužkou do knihy, cv 8: část „a“ nebo část „b“ doplnit a přepsat do sešitu ČJ, druhé cvičení ústně. Ostatní cvičení na str. 115 projít ústně. Pokud však někdo chce přepsat do sešitu více cvičení – aktivitě se meze nekladou Usmívající se
str. 116 – Přídavná jména: vyjadřují vlastností osob, zvířat a věcí. Ptáme se na ně otázkami – JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ? KTERÝ? KTERÁ? KTERÉ? ČÍ? Tvary přídavných jmen můžeme měnit podle pádů – říkáme že přídavná jména skloňujeme.   
Celou stránku si projděte ústně, pracujte dle zadání s textem. Pokud budete chtít, cvičení pod textem mi dle zadání můžete vypracovat do sešitu nebo na papír. Děkuji.

Video na přídavná jména:

https://www.youtube.com/watch?v=b9fOdUEYxzo

https://www.youtube.com/watch?v=4HPsv4hsIHI

Matematika:

str. 128 - do sešitu vypracovat cv: 7, 10, 11, 12 – jak jste zvyklí. Zbytek ústně.  
str. 129 – GEOMETRIE – porovnávání úseček – tato stránka je pro milovníky geometrie dobrovolná. Vypracujeme jí pak spolu ve škole. Pokud ale budete chtít, tak cv: 1,2,3 a7 můžete vypracovat do sešitu geometrie.
Zde videa k látce: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaLGndDRMjo

https://www.youtube.com/watch?v=BjKp9vQfvUU

https://www.youtube.com/watch?v=eAykd-49Fps

 
str. 130 – NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM – stránku si projděte a prostudujte ústně.
cv. 5 – opakování písemné sčítání a odčítání – přepsat do sešitu M
Zde vybraná videa k látce:

https://www.youtube.com/watch?v=06WgVFY_Pvo – naše kniha

https://www.youtube.com/watch?v=PEZDQ6rhOs4

https://www.youtube.com/watch?v=fiSExHlSV68

Doufám, že vám vybraná videa pomohou. Ať už v českém jazyce nebo v matematice. Dejte mi pak vědět, jestli vám pomohly.

L.P.

 

 

 

 

stránka: 12345
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki