Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: PhDR. Radim Mikulka

KONTAKT: 558 993 621

E-mail: radim.mikulka@7zstrinec.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: v pondělí 7.45 - 8.45 hod. nebo kdykoliv po osobní domluvě

                                          (1. patro)

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování ZDE

Program proti šikanování 2019/2020 ZDE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZDE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2014 - 2019 ZDE

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZDE

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 2019/2020 ZDE

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU REALIZOVANÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 ZDE

Metodický pokyn ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, s účinnosti od prosince 2016, č.j. MSMT-21149/2016, zde.

Přílohy obsahují: stádia šikanování, protektní a rizikové faktory, přímé a nepřímé varovné signály šikanování, doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování, školní program proti šikanování, postupy pro vyšetření a řešení šikany.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki