Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

Celkem 45 žáků 1. st. Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se zúčastnilo ve dnech 19. – 29. 1. 2015 ozdravného pobytu v středisku ekologické výchovy Chaloupky, Vysočina (oblast s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravného pobytu). Pobyt byl realizován se zaměřením na environmentální výchovu a na zlepšení zdravotního stavu žáků z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Lektory ekologických výukových programů v délce 44 hodin byli odborníci školského zařízení pro EVVO Lipka, Brno. 11 denní pobyt žáků se uskutečnil za finanční podpory 157 428 Kč SFŽP a města Třinec ve výši 30 000 Kč. Mgr. Iveta Hudzietzová

Fotografie z ozdravného pobytu zde.

Aktivní škola

Testování žáků školy i jejich kamarádů (paměťové testy, čtenářská gramotnost, volba povolání aj.) pro vlastní potřebu i zájem. Hesla žáci obdrželi od svých třídních učitelů.

Server pro podporu žáků základních a středních škol www.proskoly.cz.

Už si nešlapu na jazýček. Už šlapu jen po světě.

(Rozumíš mi? Rozumím ti. 2)

Projekt logopedické prevence plynule navazoval na projekt realizovaný v MŠ Sosnová a MŠ Habrová v r. 2013. Během r. 2014 získaly 2 p. učitelky osvědčení za absolvování 60-ti hodinového kurzu „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství“. Byly realizovány náslechy v logopedické MŠ P. Bezruče v Třinci. Celoroční projekt nejen zlepšoval řečové dovednosti u dětí v MŠ, pomohl rovněž řečové nedostatečnosti u dětí vyhledávat. Došlo k prohloubení spolupráce mezi MŠ, rodiči i klinickou logopedkou Mgr. R. Kudelovou. V každé MŠ proběhla setkání s rodiči a s klinickou logopedkou, probíhaly individuální konzultace, praktické dílny. Učitelé i rodiče získali vědomosti k realizaci her vedoucích k rozvoji jazykového citu dětí, sluchového vnímání, rytmizace, jemné motoriky, paměti, rozvoje slovní zásoby atd. Byli seznamováni s cvičeními pro rozvoj řeči, s pomůckami, které jsou pro rozvoj řeči a odstraňování řečových poruch vhodné. 2 MŠ byly nově vybaveny interaktivními programy, odbornými knihami a publikacemi, obrazovým materiálem, pracovními listy, didaktickými pomůckami, hrami podporujícími komunikační schopnosti dětí. Tyto pomůcky využívají všechny učitelky MŠ, ať při individuální nebo skupinové práci s dětmi.

Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR. 

Více se můžete dozvědět zde a zde.

 

 Název programu: Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.

Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Matematika s chutí

Žáci 3. r. byli ve školním roce 2012/2013 zapojeni do projektu Matematika s chutí, jehož organizátorem byla ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o. s.

Třeťáci se seznamovali s matematikou, především s geometrií, pomocí nejrůznějších pomůcek a dalších aktivit v projektu s názvem: Jsem třeťák, matematik a objevitel, autor: Mgr. Iveta Hudzietzová

Více o tomto projektu se můžete dozvědět zde i zde.

Ohlédnutí za projektem (závěrečné shrnutí) zde. Komentované výsledky projektu Matematika s chutí a vstupní testy zde. Komentované výsledky projektu a výstupní testy zde.

PROJEKT    E - ŽIVOT

Naše škola se v letošním školním roce 2013/2014 zapojila do projektu E-ŽIVOT, který je zaměřený na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V současnosti je tato oblast hodně podceňovaná, proto považujeme za důležité provádět mezi žáky pravidelnou osvětovou činnost. Projekt je realizován ve spolupráci s tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku–Místkupor. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Popis projektu zde. Vedoucí projektu E-ŽIVOT je Mgr. Ilona Heczková

"Rozumíš mi? Rozumím ti."

Projekt pod tímto názvem se úspěšně zúčastnil výběrového řízení v získání finančních prostředku Ministerstva školství, mládeže a tělováchovy v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. Více se můžete dozvědět zde.

OVOCE DO ŠKOL

Také naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Tento projekt byl v ČR zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Fotografie dětí na úvodní stránce www.7zstrinec.cz.

Více se můžete dozvědět zde. Plakát ovoce do škol zde.

Sbíráme staré vysloužilé mobily

Chcete přispět k ochraně životního prostředí a ještě získat pro třídu nějaké peníze? Zapojte se s námi do projektu: Sbírej mobily. Informace k projektu zde.

Sbírku ve škole má na starosti Mgr. Romana Halaksová. Mobily můžete odevzdat každý den během velké přestávky v kabinetě č. 121.

Rodiče vítáni

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.

V současné době obnovujeme certifikaci.

Více informací zde.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki