Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2017-18

Úvodní stránka 2017-18

INFORMACE pro rodiče žáků školní družiny

Z důvodu nedostatečného počtu zájemců, nebude o vánočních prázdninách provoz školní družiny.

Zpráva o konání voleb do školské rady, 2017

Dne 7. 12. 20174 se konaly v ZŠ Kaštanová Třinec volby do školské rady. Zákonné zástupce budou v následujícím volebním období zastupovat tito rodiče:

Ing. Pavlína Kaletová

Ing. Libor Lysek

Zvoleným členům školské rady BLAHOPŘEJEME.

Zápis o provedení a výsledcích voleb zde.

Vánoční besídka žáků a učitelů školy pro rodiče a přátelé školy

Kdy? 7. 12. 2017. Kde? Literární učebna školy.

V programu se představili všichni, kterým zdravotní stav dovolil:). Na úvod všechny přivítaly žákyně 3. třídy Ema Ščigelová a Sára Nogová. Následovalo jedno zajímavější vystoupení než druhé. 1. třída se představila pásmem básní, Vánoční soutěž (divadelní představení) uspořádali žáci Otevřené třídy spolu s pásmem písní. Na flétnu zahráli Adam Cieslar a Veronika Borská, oba ze 3. třídy. Další divadelní představení, tance, zpěvy a přednesy zazněly od všech žáků školy. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Fotografie z vystoupení zde a zde.

 

Vánoční vystoupení ve škole, v Domově Sosna

Dne 7. 12. 2017 jsme připravili vánoční vystoupení pro rodiče a ostatní členy rodiny. Jako každý rok pro ně nacvičíme a natrénujeme vánoční vystoupení. Vystoupení se zúčastnily všechny třídy školy včetně otevřené třídy. Připravili jsme si tance, zpěv, básničky a nechyběla ani divadla. Úvodem zahájily vystoupení naše žačky třetí třídy, vystoupení jsme ukončili hromadnou písní s názvem Vánoce přicházejí. K písním se mohli přidat i diváci. Rodičům se vystoupení líbilo, odměnili nás potleskem. Druhý den jsme šli do Domova Sosna. Důchodcům se vystoupení také líbilo, přidali se k nám zpěvem. Někteří plakali radostí, že jsme přišli. Nakonec jsme jim rozdávali vánoční přáníčka. Také my jsme byli odměněni sladkou odměnou.

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Tereza Jakubovská, Denisa Juroszková, Tereza Hulbojová, Sofie Nemcová, Marie Šrubařová, Tereza Zelinková, Tereza Czudková, Evelína Kukulová (žákyně 4. a 5. ročníku)

Škola nanečisto | 18.12.2017 | zobr: 769x

V několika posledních dnech před Vánocemi zavítali mezi žáky II. třídy předškoláci z obou našich mateřských škol. Při setkáních si zazpívali vánoční koledy, zarecitovali básničky, vyprávěli o přírodě v zimě, o vánočních obyčejích. Společně pak vyráběli vánoční ozdoby a přáníčka. foto zde a zde

Mikulášské nocování 2017

Téměř 50 žáků školy se zúčastnilo nočního života školy. V 17 hodin jsme se všichni setkali před školou - žáci, učitelé, vychovatelé a odvážní rodiče - spolu se spacími pytli, domácím oděvem, hygienickými potřebami a samozřejmě s nezbytným jídlem. Při večerním programu jsme nejdříve vyráběli mandaly a hledali Mikuláše, pak následovaly soutěže v tělocvičně a noční hra v jídelně. Ačkoli některé přepadla únava již v devět hodin, na noční hře nikdo nechyběl. Usínání ve spacácích doprovázela čtená pohádka. Ráno se málokomu chtělo ven z vyhřátých "lůžek", řádné probuzení zajistila až snídaně. Na vynikajících buchtách našich maminek jsme si velmi pochutnali. Maminky, děkujeme.

Zážitky z nocování prozradí fotografie zde a zde.

VYHLÁŠENÍ VOLEB do školské rady 2017

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s Volebním řádem školské rady při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizaci, pro volby do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace,

vyhlašuji volby do školské rady.

Celý dokument zde.

Statut školské rady pro ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanovou 412, p. o., vydalo město Třinec dne 11. 10. 2005. Dokument zde.

Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o., vydala Rada města Třince dne 11. 10. 2005. Dokument zde.

Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

Ing. Pavlína Kaletová, Ing. Libor Lysek, Ing. Ivana Motyková, Žaneta Svadbíková, Jan Svoboda.

Kandidáti na členství ve školské radě byli navrženi zákonnými zástupci žáků.  Navrženi kandidáti projevili souhlas s účastí ve druhém kole.

Zachránkyně oceněny pamětní medailí města

Pamětní medailí města Třince ocenila starostka Věra Palkovská čtveřici učitelek ZŠ Kaštanová, které svým duchapřítomným a sehraným jednáním zachránily život čtyřletému chlapečkovi. Dramatickou situaci, která nastala ve čtvrtek 12.10.2017 ve školní družině, zvládly Mgr. Ilona Heczková, Mgr. Dana Staszková a vychovatelky Irena Kubiková a Alexandra Korzecová bez sebemenšího zaváhání doslova na jedničku.

„To nejcennější, co v životě máme, je život sám. A to nejvýznamnější, co může člověk v životě vykonat, je zachránit život jinému. Všem čtyřem zachránkyním patří za duchapřítomnost a záchranu dítěte velké poděkování,“ dodala starostka Třince Věra Palkovská.

Celý text uvedený na portálu města Třince si můžete přečíst zde.


Vyhodnocení výtvarné soutěže | 18.10.2017 | zobr: 1078x

Srdečně blahopřejeme Agátce, Sašce a Terezce ze II. třídy k ocenění ve výtvarné soutěži na téma Vzpomínky na prázdniny, kterou pořádal DDM v Třinci. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve středu 18. 10. v DDM v Třinci, kde lze zhlédnout výstavu nejlepších oceněných prací. foto 

ZŠ KAŠTANOVÁ ZÍSKALA 1. MÍSTO

VE 42. ROČNÍKU BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU 2017

 

V kategorii chlapců 4. a 5. tříd všech účastnících se škol se nejlépe umístil Erik Přeček na 4. místě.

ŠKOLIČKA NANEČISTO

Dne 12.10. a 13.10. v rámci projektu Školička nanečisto navštívili 1. třídu předškoláci z MŠ Sosnové a MŠ Habrové. Prvňáčci dětem ukázali, co se za 6 týdnů ve škole naučili. Přednesli básně k osvojeným písmenům, společně s předškoláky řešili matematické úlohy. Budoucí školáci se učili základním pravidlům správného úchopu psacích potřeb. Pro správné psaní je důležité, aby se dítě těmto návykům naučilo včas a aby pro ně byly automatické. Stejně jako například zavazování tkaniček nebo čištění zubů. Děti si správný úchop tužky vyzkoušeli na uvolňovacích cvičeních, která jsou důležitou součástí při přípravě dítěte pro psaní. 

   

  

stránka: 1234567

Zde se můžete přihlásit pro zadávání, změnu
i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki