Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2017-18

Úvodní stránka 2017-18

Blahopřejeme Robertovi, žákovi 5. r.

24. 1. 2018 se konalo okresního kolo 67. ročníku Matematické olympiády ZŠ (5. ročník ZŠ). Zúčastnilo se jej celkem 156 žáků z 31 škol, úspěšnými řešiteli se stalo 89 žáků 5. tříd. Robert Bilík byl jediným reprezentantem naší školy, jediným, kdo projevil z žáků 5. r. zájem o matematickou olympiádu. O jeho umístění se můžete dozvědět zde.

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích, Č.j. MSMT-6576/2017-1                         

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

Dokument naleznete zde.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Stejně tak, jako je oko oknem do duše, je stav dutiny ústní, tzn. rty, zuby, dásně a jazyk obrazem celkového zdravotního stavu člověka. Základním předpokladem pro zdravé zuby je bezesporu správná ústní hygiena. S problematikou dentální hygieny nás seznámily ve čtvrtek 1. 2. 2018 studentky zubního lékařství. Součástí výkladové části přednášky byla prezentace na interaktivní tabuli, žáci měli možnost vidět rozdíl mezi zdravým a nezdravým chrupem, seznámili se s nejčastějšími zubními problémy - zubní kaz, zubní kámen, plak, dozvěděli se, co tyto pojmy znamenají, co je příčinou jejich vzniku, povídali si o osvojování návyků v prevenci zubního kazu, o zdravé stravě, o vlastnostech správného zubního kartáčku, jak často si máme čistit zuby, jak nejlépe o zoubky pečovat, a také jak často je třeba navštěvovat zubního lékaře. Přednáška byla zakončena praktickým nácvikem správného čištění zubů u jednotlivých žáků. Péče o zuby je velmi důležitá. Studentkám děkujeme za cenné rady, doporučení týkající se péče o zubní zdraví. 

 

V sobotu 20. 1 .2018 proběhl na ZŠ G. Przeczka v Třinci první turnaj Třinecké šachové školy. Zúčastnilo se celkem 53 děti ze všech 16 škol, ve kterých probíhá šachový kroužek.
Předseda spolku Třinecké šachové školy Ing. J. Sikora poděkoval žákům za reprezentaci škol. Za naši školu se zúčastnili žáci D. Slavíček, O. Valalík, J. Lysek a A. Dziková.

Výsledky turnaje zde.     Video z turnaje zde.

Školní kolo recitační soutěže | 21.01.2018 | zobr: 716x

Srdečně blahopřejeme všem oceněným žákům, kteří se dne 18. 1. 2018 zúčastnili školního kola recitační soutěže, do kterého postoupili jako nejlepší recitátoři třídních kol soutěže. Žáci soutěžili v kategoriích 1. ročníku, 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku. Odměnou za jejich výkony jim byly diplomy, pěkné hodnotné ceny a samozřejmě velký potlesk ostatních žáků a učitelů. foto

Plavecký výcvik na krytém bazénu STaRS v Třinci

Ve středu 13. prosince 2017 ukončili žáci ZŠ Kaštanové dvacetihodinový plavecký výcvik na krytém bazénu STaRS v Třinci. Plavání se zúčastnili všichni žáci 1. - 5. ročníku. Během lekcí se naučili zvládat různé plavecké styly, zdokonalovali své plavecké dovednosti, získali kladný vztah k vodě a začátečníci postupně překonávali prvotní strach z vody. Za absolvování výcviku obdrželi školáci mokré vysvědčení, na kterém mají zaznamenány své plavecké výkony. Kurz splnil svůj účel, všichni žáci udělali velké pokroky, výcvik je bavil a na plavání se vždy těšili a to díky odbornosti, velké trpělivosti a laskavému přístupu instruktorů plavání. Mgr. I. Heczková

Plavání žáků ve škol. r. 2017/2018 se uskutečnilo za finanční podpory MŠMT ČR, Moravskoslezského kraje a města Třince. Byla hrazena výuka žáků i doprava na krytý bazén. Děkujeme.

Na další odpolední vyučování v rámci projektu Předškoláček  přišli budoucí prvňáčci se svými rodiči v úterý 9. 1. 2018. Děti čekaly různé činnosti zaměřené na prvouku, výtvarnou výchovu i pracovní činnosti. V úvodu hodiny děti poznávaly různá zvířata a povídaly si, co dělají zvířata v zimě. Další část patřila vyprávění o zimních sportech a plnění úkolu na pracovním listu. Nechyběla ani tělovýchovná chvilka, po které  děti dokreslovaly obrázek sněhuláka. Závěr lekce patřil vystřihování sněhové vločky. Během všech činností vyučující sledovala jazykový projev předškoláků, jejich zručnost při kresbě a stříhání. Všichni obstáli a zasloužili si velkou jedničku i sladkou odměnu. foto

INFORMACE 

Z důvodu ukončení plaveckého výcviku žáků dochází ke změnám v rozvrhu hodin

od 18. 12. 2017.

1. třída ZDE          2. třída ZDE          3. třída ZDE        4. třída ZDE          5. třída ZDE

stránka: 1234567

Zde se můžete přihlásit pro zadávání, změnu
i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki