Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2016-17

Úvodní stránka 2016-17

SQUASH DO ŠKOL S NAFUKOVACÍM KURTEM

V pátek 17. 2. 2017 se naše škola zúčastnila projektu "Squash do škol s nafukovacím kurtem." Byl to sportovní program, který vedli vyškolení pracovníci ČASQ. Žáci byli rozděleni do skupin, sportovali na 4 zajímavých stanovištích (opičí dráha, kurt,...), kde ukázali svou rychlost, obratnost, zručnost. Dopolední akce se všem žákům velmi líbila a probudila v nich houževnatost a chuť sportovat. Mnohým se squash tak zalíbil, že si odnesli domů přihlášku do oddílu squashe. Fotografie zde.

Vážení rodiče, 

prosíme o váš hlas,kterým podpoříte stavbu

Rákosničkového hřiště v Třinci.

Hlasovat můžete zde. Umístění hřiště zde.

INFORMACE

V pondělí 13. 2. 2017 se žáci 3., 4., 5. ročníku zúčastní divadelního představení Pipi Dlouhá punčocha. Sraz žáků v 7.30 hod. ve vestibulu školy.

 

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Také v naší škole máme žákyni, která využila tuto možnost a do ZŠ dochází spolu s rodičem na individuální konzultace a přezkoušení. První přezkoušení v historii školy se uskutečnilo právě 20. 1. 2017. Fotografie se zvětší po jejich rozkliknutí.

INFORMACE

Ve dnech 14. a 15. 2. 2017 neproběhne HODINA POHYBU NAVÍC.

Rozkliknutím obrázku obrázek zvětšíte.

„Abychom vypěstovali dar kreslení, musíme stvořit oko, které vidí, ruku, která poslouchá duši, která dokáže cítit…“ (M. Montessori)

PŘEDŠKOLÁČEK 

23. ledna 2017

Nízká úroveň grafomotorických dovedností u předškoláků, ale i školáků způsobuje, že děti nerady kreslí, píší, jejich písmo je neúhledné, kostrbaté, často ztrácí pozornost a cítí selhání.Tyto obtíže lze odstranit, ale lepší je jim předcházet správnými grafomotorickými cvičeními, na které jsme se v pondělním PŘEDŠKOLÁČKOVI zaměřili. Správné grafomotorické dovednosti jsou důležitým předpokladem k rozvoji dětské kresby a nácviku psaní. Nacvičovali jsme i techniku úchopu psacího náčiní a rovněž techniku správného sezení při psaní. 

  

  

 

LEDNOVÁ ŠKOLIČKA NANEČISTO

byla zaměřena na rozvoj matematických a logických dovedností. Nejprve jsme počítali po jedné do dvaceti, pak jsme si tyto počty ukazovali na prstech. V druhé části jsme stavěli z krychlí - co nejvyšší věž, barevné věže a potom stavby podle vzoru. Také jsme podle ústního návodu přemísťovali ve stavbě barevné krychle. V poslední části zaměřené na rovinné geometrické tvary jsme rozdělili útvary do skupin - záleželo na nás, jestli podle barev, podle velikosti nebo podle tvaru. Nakonec jsme z těchto útvarů sestavili vlastní obrázek. Fotografie zde a zde.

Pěnové krychle, barevné papíry i laminovací folie, ze kterých byly vyrobeny rovinné útvary, byly školou pořízeny z projektu Dobročinného fondu Třineckých železáren, a. s. - název "Tvořím, kreslím, přemýšlím". Více o projektu zde.

Recitační soutěž 

V pondělí 16. ledna proběhlo v literární učebně školní kolo recitační soutěže, ve které bojovali o umístění vítězové třídních kol. V porotě usedli jak učitelé školy, tak ostatní žáci. Fotografie zde. Gratulujeme vítězům.

I. kategorie - žáci 1. - 3. ročníku:

1. místo: Adam Cieslar (2. ročník)

2. místo: Magdaléna Babjáková (3. ročník)

3. místo: Gabriela Lichnová (1. ročník)

II. kategorie - žáci 4. - 5. ročníku:

1. místo: Filip Michejda (5. ročník)

2. místo: Tereza Hulbojová (4. ročník)

3. místo: Karolína Mocková (5. ročník)

Vážení rodiče, 

naše škola je účastníkem čtyřletého projektu (2017-2020) Spoluprací k profesionalitě. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. V nejbližších dnech vám děti přinesou dotazník na zjištění očekávání rodičů od školy. Dotazník je anonymní. Děkujeme za jeho vyplnění. Náhled dotazníku zde.

stránka: 12345678910
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki