Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2015-16

Úvodní stránka 2015-16

Beseda o třídění odpadu

Studentky Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně si pro žáky 1. – 3. ročníku naší školy připravily zajímavou lekci zaměřenou na ochranu přírody, třídění a recyklaci odpadu. Žáci pomyslně třídili různé druhy odpadu. Do obrázkových kontejnerů umísťovali cedulky s názvy nejrůznějších odpadů. Dověděli se informace o době rozkladu odpadků v přírodě. Podivovali se nad tím, že zatímco jablko se rozloží za 7 – 20 dní, igelitka za 20 – 30 let, polystyrén nebo sklo jsou prakticky nezničitelné. Žáci se také zamýšleli nad důvody mačkání plastových lahví před vhozením do kontejneru. Pro zábavu si vyluštili křížovku a ze zbytků papírů a roliček od toaletního papíru si vyrobili hezkou dekoraci v podobě zvířátek. V závěru lekce dospěli k poznání, že odpad netřídíme jenom pro sebe, ale pro všechny. Mgr. D. Staszková

Fotografie zde.

Aktualizace fotografií

Mikulášské nocování

Sdružení rodičů spolu s učiteli zorganizovalo pro žáky školy večerní a noční program v prostorách školy. Nejprve přišel Mikuláš s čertem a andělem. Protože u nás nikdo nezlobí, Čert nikoho neodnesl do pekla a všichni dostali balíčky s ovocem i sladkostmi. Na konci nadílky bylo pro všechny velké překvapení - ohňostroj. A večer ve škole pokračoval dál. V tělocvičně se soutěžilo, následovala vydatná večeře. Po večeři se netrpělivě čekalo na noční hru. Jaká byla? Dobrodružná a tajemná. Každý musel prokázat dovednosti - orientace v noční škole, pozorování a vyhledávání živočichů, hledání kešek podle mapy. Ráno nás přivítalo vydatnou snídaní. Maminky, moc děkujeme za všechny buchty a jiné dobroty, které jste pro nás připravily. Děkujeme i sdružení rodičů za úžasnou noc ve škole. 

Fotografie zde a zde a zde a zde.

Minisčítání 2015

Také žáci 4. a 5. r. naší školy se zúčastnili minisčítání. Organizátorem byl Český statistický úřad. Celorepublikové výsledky, odpovědi žáků školy i porovnání odpovědí našich žáků s jinými, můžete nalézt zde.

 

Vážení rodiče, milí žáci, přátele školy,

naše škola byla v r. 2014/2015 jednou z pilotních škol projektu MŠMT

Pohyb a výživa.

Zde se můžete seznámit se závěry projektu.

 

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

Druhé setkání našeho programu Předškoláček aneb Hrajeme si na školu při ZŠ Třinec, Kaštanová 412 proběhlo v pondělí 23. 11. 2015. Tentokrát bylo jeho zaměření matematicko-logické. Zobrazovali jsme počet různými způsoby (tečkami, kolečky, čísly), porovnávali, uspořádávali. Pro předškoláky bylo připraveno jednoduché počítání do pěti až deseti, ale někteří předškoláci bravurně zvládali i počítání s vyššími čísly. Ti nejlepší si sami vytvářeli své příklady. V rámci rovinné geometrie jsme poznávali různé tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) a jejich modifikace. Nechybělo ani třídění podle barev, podle tvarů, podle velikostí. Vše si mohli ohmatat. Domů si předškoláčci odnášeli jednoduchou pomůcku na skládání různých tvarů z rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků, které si sami vybarvili a vystřihli. Prostorovou geometrii představovaly stavby z krychliček. Zasoutěžili jsme si o nejvyšší stavbu. Více na fotografiích zde. Jsme rádi, že se do těchto aktivit zapojili také rodiče.

Mgr. Martina Kišová

V pondělí 16. 11. byl sportovní den. Já jsem byl kapitán družstva. Od 8.00 do 9.40 byly úkoly přikloněné k učivu, pak byla přestávka. Od 10.00 do 11.40 byly spíš sportovní úkoly. Pak každý představil svou vlajku, kterou jsme vyráběli na začátku. Úplně nakonec bylo vyhodnocení. Naše družstvo skončilo 3. Stačily by 3 body navíc a mohli jsme být první. Tento den se mi moc líbil. Adam M., 5. r.

Začali jsme v 8.00 hod. a do 9.40 jsme plnili nějaké úkoly. Třeba v učebně Aj jsme museli skládat Camouflage, Carcassonne a Ligretto. Jeden z družstva měl zavázané oči a ten musel dávat kostky do krabice, 1 ze skupiny měřil čas. V učebně Vv byl plánek školy a u něho papírky, které jsme museli dát na místa, co ve škole je a kde. V 1., 3., 4. a 5. třídě byly taky úkoly. V 1. třídě jsme tančili, ve 3. třídě jsme museli pojmenovat obrázek, v 4. a 5. třídě jsme poznávali názvy stromů, rostlin a zvířat. Martin Z., 4. r. 

Fotografie zde a zde.

Den otevřených dveří
V pátek 6. 11. 2015 byli žáci 4. a 5. ročníku pozváni na den otevřených dveří Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci. Po příchodu do místní tělocvičny žáky přivítala paní ředitelka se svou zástupkyní. Pro žáky byly připraveny zajímavé úkoly o ceny. Žáci si podle pokynů vytvořili 4členná družstva, k nim byli přiděleni žáci stejného věku místní školy jako průvodci. V následujících 50 minutách se začátkem a koncem označeným zvoněním plnili žáci na různých místech školy, v odborných učebnách zadané úkoly. Tím měli možnost si celou školu proběhnout a prohlédnout, do tříd i učeben nahlédnout. Po malém občerstvení byla vyhlášena nejlepší družstva. Zpátky ke škole nás přivezl autobus. Mgr. Martina Kišová

Dne 6. 11. jsme šli v 8:00 hodin na první základní školu v Třinci. Na škole jsme hráli soutěže. Po škole bylo rozmístěno celkem čtyřiadvacet stanovišť. Měl jsem tam plno kamarádů. Byly tam soutěže z fyziky, chemie, tělesné výchovy a plno dalších předmětů. Velitelé skupin byli páťáci z první základní školy. Když soutěž skončila, dostali jsme pití a tatranku a odjeli autobusem zpět do školy. Adam Motyka, 5. tř.

Besedy se zástupcem Městské policie

V pondělí 9. 11. 2015 se v naší škole uskutečnily další z řady besed s členem Městské policie. Téma šikana bylo určeno žákům 4. a 5. ročníku. Pod vedením zkušeného policisty se žáci pokoušeli objasnit pojem šikana. Odpovídali na otázky, kde a proč šikana vzniká, jaké jsou dopady šikanování, kde hledat pomoc a zastání. Vysvětlili si pojmy agresor a oběť šikany. Z příkladů z praxe policisty i z modelových situací  žáci vyvodili tři nejčastější trestné činy u šikany – ublížení na zdraví, vydírání, omezování osobní svobody. Překvapením pro žáky byl fakt, že na školách všech typů a stupňů je dle statistiky 41 % žáků šikanováno, stírá se rozdíl mezi procenty děvčat a chlapců, kteří šikanují. Během besedy vyšlo najevo, jak závažné je téma šikany, jak křehká je hranice mezi počínající šikanou a nejnebezpečnější konečnou šikanou, kdy se vytvoří tvrdé jádro agresorů v kolektivu. Žáci 3. ročníku besedovali o počínající šikaně, kdy si mnohé děti ani neuvědomují, že šikanují. Jedná se o jevy jako je ubližování bitím, poškozování věcí druhého, slovní útoky, nadávky, vyhrožování, ponižování. Žáci se také dověděli, jak se bránit nebezpečím, která na ně číhají ve městě – nebezpeční lidé, volně pobíhající psi, nebo v přírodě – setkání se šelmami, ochrana proti hadům, klíšťatům apod. Téma šikany zaujalo všechny žáky. Z jejich názorů během závěrečné diskuze vyplynulo, že vnímají šikanu jako velmi negativní jev, který do jejich kolektivu nepatří. Přejme jim, ať všem toto stanovisko léta vydrží. Mgr. D. Staszková

Fotografie zde.

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

 V rámci programu Předškoláček aneb Hrajeme si na školu se v pondělí 19. 10. uskutečnilo první setkání budoucích prvňáčků z našich mateřských škol a jejich rodičů s vyučující ZŠ. Děti si vyzkoušely hravou a nenásilnou formou roli školáků. První ze čtyř plánovaných různě zaměřených setkání proběhlo na téma podzim v přírodě. Děti nakoukly pod pokličku výuky prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy. S vyučující si povídaly o zvířatech v lese, poznávaly podzimní ovoce našich sadů a vinic všemi smysly, cvičily jemnou motoriku prstů modelováním ovoce z plastelíny, vybarvovaly, vystřihovaly, lepily obrázky ovoce. Velký zájem vzbudila i práce na interaktivní tabuli. Odpolední setkání bylo pro všechny zúčastněné příjemně stráveným časem. Předškoláci pracovali s chutí a bezprostředností. Zjistili, že školy se není třeba bát. Ostatně, školu znají také z návštěv dětí MŠ v naší škole v rámci projektu Školička ve škole. Mgr. D. Staszková

Fotografie zde.

Zápis do 1. třídy v naší škole, t.j. škole rodinného typu,

ve dnech 19. - 20. 1. 2016.

Den zdraví v ZŠ Kaštanová Třinec v pátek 6. 11. 2015

Zdraví je nejvyšší lidská hodnota. Zdraví zní ve všech pádech podstatného jména stejně. Jak proběhl Den zdraví u nás? Vítězila zdravá svačinka, zdravý pohyb i pobyt. Fotografie (zde) napoví více. Pracovní list (zde) vytvořila Klárka S. z 5. tř. 

Kdo má zájem, aby jeho příspěvek ke Dni zdraví byl uveřejněn na www.7zstrinec.cz, napište jej na e-mail: 7zs@7zstrinec.cz.

Pracovní list vytvořený ve výuce ICT žákem 5. r. zde a zde a zde.

stránka: 123456789

Zde se můžete přihlásit pro zadávání, změnu
i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki