Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2015-16

Úvodní stránka 2015-16

Milí žáci, vážení rodiče,

v novém roce 2016 přejeme všem mnoho zdraví, pohody a radosti v každém novém dni.

Pozor na změnu v rozvrhu vyučovacích hodin, která je platná od 1. 1. 2016. Změna rozvrhu hodin souvisí s ukončením výuky plavání žáků 2. - 4. r. Rozvrh hodin naleznete zde.

PLAVÁNÍDne 15. 12. jsme měli plavání, kde se plavaly závody. Byli jsme rozděleni zvlášť na kluky a holky. Plavaly se tři styly - kraul, prsa a znak. V kraulu, který je můj nejoblíbenější styl, jsem si dost věřil na vítězství. Což se také potvrdilo, protože jsem skončil první v obou závodech. Potom se plavala prsa, ve kterých jsem skončil poslední, protože jsem byl unavený po závodě v kraulu. Navíc prsa neumím moc plavat na rychlost. Nakonec se plaval znak, ve kterém jsem skončil jako v kraulu první. To mě celkem překvapilo, protože znak beru jako oddechový styl. S mým výkonem jsem spokojen, až na prsa, ve kterých to mohlo být o něco lepší. Jan Kostka
V úterý 22. 12. proběhla poslední lekce plavání, kterou si žáci velmi užili. Fotogalerie zde.

Výběr výsledků pokusného ověřování provedli hodnotitelé v druhé polovině roku 2015. Brožura výsledků zde.

AKTUALIZACE, doplnění fotografií z vánoční besídky.

Fotografie z vánoční besídky zde a zde.

Fotografie z nácviku vystoupení zde.

         Nesem Vám noviny poslouchejte……. Přání vánoční zde.

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních

a mnoho radosti v roce 2016.

Ozdravný pobyt Podmitrov

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v letošním školním roce jsme opět pro žáky připravili ozdravný pobyt v Lesním penzionu Podmitrov v době od 2. 2. 2016 do 12. 2. 2016. Bližší informace s předběžnou přihláškou naleznete zde. Závazná přihláška, specifické potřeby a další informace budou předávány v lednu.

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

Třetí setkání

V prosinci se v naší škole opět sešli budoucí prvňáčci s rodiči a paní učitelkou ZŠ. Třetí setkání zábavně - naučného programu Předškoláček aneb Hrajeme si na školu se zaměřilo na grafomotorická cvičení. Proč? Dnešní děti ovládají dotykovou obrazovku a hry na počítači dřív, než chytnou do ruky tužku. Jejich grafický projev je na mnohem nižší úrovni, kreslit a psát je pro ně náročné. S nápravou grafomotorických obtíží je ideální začít již v předškolním věku dítěte, proto třetí setkání jsem se rozhodla zaměřit na uvolňovací a grafomotorické činnosti. Grafomotorický projev vychází z motoriky celého těla, proto je potřeba dítě dostatečně motivovat k činnostem podporujícím rozvoj hrubé motoriky (chůze, skoky, poskoky, přeskoky, běh…) a také rozvoj motoriky jemné (navlékání korálků, stavebnice, modelování, stříhání …) a teprve nakonec přijde na řadu grafomotorika. Na začátku hodiny jsme si s dětmi rozcvičili jazýčky, udělali si dechovou, hlasovou rozcvičku, podívali se na motorické čtení, které napomáhá koordinaci pohybů, posiluje současně i zrakové vnímání, cvičí plynulost očních pohybů. Další část programu byla orientovaná na nácvik prostorové a pravolevé orientace, hravé rozcvičení prstíků spojené s říkankami, správný úchop psacího náčiní, správné sezení při psaní, osvojení a upevnění grafomotorických cviků a tvarů. Závěr společného setkání se nesl v duchu vánočním, vyrobili jsme si krásné andílky. Děti byly šikovné, pracovaly svědomitě.    

I. Heczková                                                                                                                                  

   

 

Fotografie zde.                                                                                                                                        

Dne 18. 12. 2015 jsme vystupovali v Domově Sosna.  Připravený program se skládal z písniček, básní, divadelních představení.  Hrálo se na flétnu, akordeon, varhany. Trošku jsme se bál, ale pak jsem poznal, že se ničeho bát nemusím.  Babičky i dědečkové byli milí a hodně nám tleskali. Představení se nám povedlo. I když někteří herci chyběli, tak jsme si poradili. Ke konci představení jsme zpívali společnou píseň Rolničky, rolničky, kterou s námi zpívali i všichni z domova. Po dlouhém závěrečném potlesku jsme klientům předali námi ručně vyráběné andílky a stromečky. Myslíme si, že nás rádi znovu uvidí. Už se těšíme na další vystoupení.  F. Michejda 4. r. a N. Dziková, 5. r., ZŠ Kaštanová Třinec

Fotografie zde a zde.

Spolupráce s DDM Třinec pokračuje... 

Dne 16. 12. 2015 jsme byli pozváni na předvystoupení žáků kroužků DDM v Třinci, které si připravili pro své rodiče a zájemce. Následně po koncertě nás provedla prostory domu dětí p. Mrkvová, vedoucí kroužků DDM Třinec i hudebního, který vede v naší ZŠ.

Prostory DDM v současné době také zdobí práce žáků školy, které vznikaly v kroužcích i ve výuce. Zveme k prohlídce.

Zážitkové fotografie si můžete prohlédnout zde i zde.

BESEDA S HASIČEM

V pátek 11. prosince 2015 navštívil žáky 1. a 2. ročníku hasič. V úvodní části seznámil žáky s náročnou prací Hasičského záchranného sboru, s hasičskou výstrojí. V další části hodiny bylo probráno téma bezplatné telefonní linky tísňového volání jako jedné ze základních služeb ohlášení mimořádné události – její důležitost, ale také nebezpečné zneužívání této linky. Děti se dozvěděly, jak se správně v telefonu představit, jak ohlásit požár. Aktivně se zapojovaly do besedy, odpovídaly na otázky a formou her se dozvěděly cenné rady. Uváděly i osobní zkušenosti - kde hasiče zahlédly, při jaké činnosti. Závěrečná část besedy byla zaměřena na nebezpečí, která na nás číhají doma, jak jim předcházet, jak předejít možnému požáru, co vše udělat před tím, než odejdeme z domu, a dojde-li doma přece jen k požáru, co dělat pro záchranu. Vše provázel nejen slovní výklad, ale i vhodné praktické ukázky, které si děti vyzkoušely. Žáci se naučili praktickým dovednostem, jak se zachovat v krizových situacích, se kterými se mohou v životě setkat. Mgr. I. Heczková

Fotografie zde.

stránka: 123456789

Zde se můžete přihlásit pro zadávání, změnu
i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki