Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2014-15

Úvodní stránka 2014-15

6. prosinec je 340. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 25 dní (zdroj wikipedie). V tento den zavádí Marie Terezie v r. 1774 povinnou školní docházku. V kalendáři slaví svátek Mikuláš. Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Myře a Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrosí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných (zdroj wikipedie).

Také k nám do školy zavítal štědrý Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Zasloužit si sladkou nadílku nebylo jednoduché, každý z obdarovaných musel zazpívat písničku nebo přednést báseň nebo udělat několik dřepů. Fotografie napoví, kdo si co vybral.

Mikulášský večer, který si pro nás připravilo Sdružení rodičů Kaštanová, z.s., nebyl jen tak obyčejný. Žáci naší školy mohli rovněžprožít zábavný večer plný her a soutěží ve škole. Při noční hře sbírali drobné poklady, které mohli následně vydražit za skutečné ceny. Následovala příprava na spaní, pohádka na dobrou noc a noc strávená ve škole. Nikdo se nebál. Ráno všechny čekala sladká snídaně plná buchet od hodných maminek. Maminky, moc děkujeme! Všem se oslava svátku Mikuláše velmi líbila a těší se na další školní tajemnou noc. Mgr. Iveta Hudzietzová

Fotografie si můžete prohlédnout zde. Další fotografie zde.

Kdo nocoval ve škole? Zde si můžete přečíst jména odvážlivců.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

"Dodávka ICT techniky - ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. "

 Název programu: Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

V rámci realizace projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně vyhlašuje ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o., výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku. 

Výzva zde. Krycí list nabídky zde. Příloha č. 1 (technická specifikace) zde. Příloha č. 3 (čestné prohlášení) zde. Návrh smlouvy zde.

 

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

v nedávné době proběhlo několik voleb do školské rady. Změnili se zástupci z řad rodičů, pedagogů i zřizovatele. Zde je aktuální seznam členů Školské rady při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p.o. pro další volební období:

  • členové školské rady za zřizovatele

PhDr. Milada Hejmejová, Horní 1002, Třinec a Mgr. Pavlína Placzková, Dolní Líštná 320, Třinec

  • členové školské rady za pedagogy:

Mgr. Ilona Heczková, Bystřice č.p.49 a Mgr. Dana Staszková, Sosnová 363, Třinec

  • členové školské rady za rodiče:

Ing. Ivana Motyková, Sosnová 388, Třinec a Karina Novotná, Habrová 398, Třinec

Chcete vidět, že cvičení a zábava mohou jít dohromady?

Pod touto otázkou proběhla exhibice provádění bezpečného a správného cvičení na naší škole. Mohli si zacvičit rodiče i děti. Cvičení pod dohledem trenérů Fit Factory využili pouze děti, žáci školy. Doufáme a věříme, že každý z nás správným prováděním cviků zlepší svou tělesnou kondici a zároveň bude předcházeno bolestem těla a úrazům.

Fotografie zde. Aktualizace fotografií zde.

Ozdravný pobyt žáků ve dnech 19. - 29. 1. 2014

Naši žáci mají opět možnost zúčastnit se ozdravného pobytu. Tentokrát je to obec Kněžice, středisko Chaloupky o.p.s. školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Pobyt bude realizován za finančního přispění Státního fondu životního prostředí ČR a města Třinec.

Cvičení a zábava v jednom. Nauč se ovládat své tělo.

Ukázka cvičení pro děti i dospělé dne 5. 12. 2014 od 16.30 do 17. 30 hod. v tělocvičně školy. Doporučujeme sportovní obuv s sebou. Plakát zde.

Třídění odpadu je dobrý návyk

který si žáci na naší škole osvojují už od 1. třídy. Pomáhá jim v tom i školní vzdělávací program Tonda Obal, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Tento týden Tonda Obal zavítal i k nám. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady, dozvěděli se o jejich dalším využití, rozeznávali základní druhy odpadů a makety odpadků třídili do barevných popelnic. Video ukázky je zavedly na sběrný dvůr, do spalovny a na skládku. Naši žáci byli velmi aktivní, projevili zájem o ekologické problémy a hodina se všem líbila. Mgr. Romana Halaksová

Fotografie zde.

 

Na základní škole Kaštanové se stále pracuje. Během vánočních prázdnin roku 2013 vznikal pracovní sešit do matematiky vydavatelství Taktik International, spol. s r. o. Tento sešit pro 7. ročník se již v tomto školním roce nabízí učitelům matematiky. Pro ukázku uvádíme přední obal a několik stran z učebního celku zlomky, jehož autorkou je právě naše učitelka Mgr. Martina Kišová. 

Naše škola neslouží pouze ke vzdělávání žáků. Prostory školy jsou využívány také ke vzdělávání pedagogů z různých škol. Fotografie byly pořízeny na semináři k projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně"

Poslední den ozdravného pobytu, návrat domů (9. 11. 2014)

Společnost Třinecké železárny se aktivně zapojila do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty budou organizovány ve spolupráci s ZO OS KOVO TŽ ve Středisku dětské rekreace Žiar, které se nachází na okraji obce Žiar na úpatí Západních Tater v Žiarské dolině a je součástí Tatranského národního parku.Z prostředků TŽ, a.s. budou dětem hrazeny náklady na ubytování, stravu a dopravu, environmetální program.

Děkujeme ZO OS KOVO Třineckých železáren, a. s.

Poslední fotografie z ozdravného pobytu a cesta návratu domů zde a zde.

stránka: 12345678910
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki