Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2014-15

Úvodní stránka 2014-15

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Žáci naší školy díky projektu Ovoce a zelenina do škol konzumují nejméně 2x týdně ovoce a zeleninu, kterou jim zdarma dodává firma Ovocentrum. Nyní jsme si mohli prohlédnout téměř všemi smysly exotické ovoce a koření. Jaké druhy jsme ochutnávali si můžete přečíst zde.

Projekt je realizován v souladu s nařízením vlády 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, v platném znění.

Více se můžete dozvědět zde. Fotografie žáků s exotickým ovocem zde.

Netradiční předávání vysvědčení

Výpis vysvědčení a ozdravný pobyt. Toto spojení se stalo skutečností na ozdravném pobytu žáků ZŠ Kaštanová Třinec. V podvečer poslední noci v Chaloupkách paní učitelky předaly žákům 1. st. základní školy ocenění jejich téměř půlroční školní práce – výpisy vysvědčení. Slavnostní atmosféru podtrhovala rovněž přítomnost lektorek environmentálního vzdělávání z příspěvkové organizace Lipka. Během pobytu ve středisku ekologické výchovy spolu s lektorkami žáci objevovali zákonitosti přírody.  Na základně prožili 10 intenzivních dnů, při kterých spolu se zvířátky a Ferdou Mravencem zkoumali přírodu a vymýšleli nápady, jak by šlo pomáhat přírodě, aby nebyla tak znečištěná. Získaný Upomínkový list jim bude připomínat intenzivní práci na farmě, výrobu mastiček, poznávání bylinek, školní výuku bez školy i kamarádství napříč ročníky 1. st. ZŠ a mnoho dalších prožitků. Spokojenost našich žáků a jejich rodičů je úspěchem i všech, kteří se na přípravě a realizaci ozdravného pobytu podíleli. Pobyt pro žáky byl plně hrazen z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší SFŽP ČR a města Třinec. Mgr. Iveta Hudzietzová

Návrat z Chaloupek a vzpomínka na Chaloupky

Před odjezdem z Chaloupek, fotografie zde.

VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=0AUkMtIXJQk

https://www.youtube.com/watch?v=IvVo4AEQCds

Reportéři
FOTOGRAFIE
https://plus.google.com/photos/107591287810490226847/albums/6109646530301928817?authkey=CPDYkMHb65ThRA
Ferda

https://plus.google.com/photos/107591287810490226847/albums/6109665541998551793?authkey=CPOT8bSbtJz5Rw
Reportéři

Děkujeme vám i dětem za vydařený pobyt a budeme se těšit brzy nashle!
Lenka, Lída, Liška a Martin, Anička, Maruška

Bc. Lenka Babáčková
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Rozmarýnová 6, Brno 637 00
T: 541 220 208, 773 991 137
E: lenka.babackova@lipka.cz

Vzpomínka na pobyt. Fotografie zde.

Chaloupky, předposlední (10.) den

Poslední pobytový den nám v Chaloupkách přálo počasí. V rámci dopoledních aktivit s lektorkami jsme vyrazili i ven. Po svačině jsem ve skupinách odpovídali na kvízové otázky týkající se našeho pobytu. Odpoledne už se s námi lektorky pomalu loučily a v podvečer nastalo velké balení. Po večeři jsme viděli první útržky dokumentu starších žáků, byli vylosovaní poslední správní luštitelé chloupeckého kvízu, podívali jsme se na program našich děvčat, rozdaly se poslední odměny, žáci dostali upomínkové listy a výpisy pololetního vysvědčení. Všichni už se moc těšíme domů :-). Mgr. M. Kišová

Fotografie zde.

Chaloupky, 9. den

Pomalu se náš ozdravný pobyt chýlí ke konci, ale my v aktivitách nepolevujeme. Dopoledne mladší žáci zkoumali stádia vývoje motýla. Pomocí temperových barev a brambor kreslili mimikry. Také se zabývali včelími produkty a z vosku si vyrobili svíčku. Straší žáci dokončovali své rozhovory v kostýmech, natáčeli poslední klipy. Odpoledne jsme pak věnovali hrátkám ve sněhu. Konečně se nám podařilo využít i lopaty na sníh. Nechybělo ani učení. Večer jsme pak strávili ve skupinových soutěžích v matematických hrátkách: pohádka s otázkami, sudoku pro malé i větší a hádanky.

Mgr. Martina Kišová Fotografie zde.

Chaloupky, 8. den

Hurá, konečně výlet do blízké obce. Po snídani jsme s malou svačinou vyrazili do obce Kněžice. Cestou jsme plnili různé úkoly od poznávání stop zvířat, porovnávání člověka s prasetem přes práci s mapou a orientací v terénu. V místní restauraci jsme nacvičili drobné rozhovory s místními občany, vyplnili jsme dotazníky týkající se ekologie obce.
Samozřejmě jsme si po dlouhé době dokoupili malé zásoby sladkostí a slaností. Pak naše kroky vedly do knihovny, která sídlí v budově radnice, je zde i místní muzeum. Rozhovor se starostou se nám bohužel nepodařilo uskutečnit. Odpoledne jsme opět soutěžili v družstvech, tentokrát jsme cvičili morseovku a abecedu - tvoření slov. Před večerkou nám hrál film. Mgr. Martina Kišová

Fotografie zde.

Chaloupky, 7. den

V neděli dopoledne nás místo televizních pohádek čekaly hry na procvičení smyslů, paměti a pozornosti. Před obědem nám přišla vhod koulovačka na čerstvě napadaném sněhu. Od dnešního dne máme nové lektorky, se kterými jsme vařili bylinkové čaje a připravovali léčivé masti, vyráběli kukly hmyzu. Nejstarší z nás připravovali scénáře pro zítřejší reportáž v obci Kněžice. Mgr. D. Staszková

Fotografie zde.

Upozornění pro všechny rodiče

Příjezd dětí z Chaloupek ke škole bude 29. 1. 2015 v 14.30 hod.

Chaloupky, 6.den

Po dvou dnech mlhy a občasného mžení nás přivítalo mrazivé ráno. Na dopolední procházce jsme zjistili, že sníh už zcela zmizel. Lesní cesty a paseky nám pak odpoledne nabídly prostor pro stavbu domků z přírodnin pro skřítky z Vysočiny. Po večeři jsme dostali diplomy za hru "pátrání po zvířatech" a za soutěž družstev v pantomimě. Večer patřil promítání filmu. Mgr. Dana Staszková

Fotografie z dalšího dne pobytu zde.

ZÁPISY DO PRVNÍ TŘÍDY

Ve dnech 20. a 21. ledna 2015 proběhly na naší škole zápisy do 1. třídy. Budoucí prvňáčci si prošli několika stanovišti a plnili zajímavé úkoly. Povídali o sobě, poznávali a vyprávěli pohádky, přednášeli básničky, zpívali písničky, nakreslili postavu, podepsali si svůj obrázek, předvedli své znalosti v rozeznávání barev, geometrických tvarů, počítání na počítadle, skládali písmenkové puzzle, na interaktivní tabuli vybarvovali omalovánky a také si zasportovali. Všechny děti zvládly zápis na jedničku, za velkou snahu a úspěšně splněné úkoly si  odnesly spoustu dárečků. 

                                                               Budoucí prvňáčci, těšíme se na Vás v září!                                                                           

fotogalerie zde

 

Návštěva v Chaloupkách

Chaloupky o.p.s. poskytují ekologické vzdělávání, výchovu a pobyty v přírodě pro školy, učitele, děti a rodiče. Prostřednictvím svých programů posilují u dětí vztah k přírodě. V rámci jednodenních a pobytových programů děti zažijí "výzkumnou" činnost. Co vše naše děti prožívají Vám poví po návratu domů a mnoho napoví fotografie.

Při svém pobytu v Chaloupkách jsem předala dětem dopisy a přivezla mnoho pozdravů a dopisů od dětí zase pro vás, rodiče. Vyzvednout si je můžete u ekonomky školy v době od 7.00 do 15.30 hod. Velmi mě těší, že právě naši žáci mají možnost účastnit se programů ekologické výchovy na jednom z nejlepších středisek ekol. výchovy v ČR. Žáci pod vedením lektorů krmí zvířata na farmě, poznávají bylinky, vaří z nich čaje, vyrábí bylinkové masti, přívěšky z plsti, pečou si chlebové bochánky, vyrábí máslo, sýry atd. Samozřejmě nesmí ani chybět učení a hry v přírodě i místnosti, aktivity z projektu Pohyb a výživa. Fotografie zde. Mgr. I. Hudzietzová

stránka: 12345678910
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki