Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2013-14

Úvodní stránka 2013-14

Halloweenské nocování ve škole

Také ten den, kdy byl Sportovní den, bylo ve škole Halloween. Přišli jsme večer do družiny. Ve výtvarně jsme si nakreslili vlajku. Naše družstvo se jmenovalo lebky a na vlajku jsme nakreslili dýni a za ni pavučinu. Rodiče byli poradci a dávali nám body. Niki, 3. r.

Maloval se erb, sbíraly se fazole kolíčkami, dívali jsme se na pohádku Ať žijí duchové, tancovali jsme a hráli noční hru. Chodili jsme se svítícími tyčinkami po škole kromě školy církevní a hledali jsme papíry, na které jsme se měli podepsat. Timon, 3. r.

Já jsem nebyl ve škole, protože jsem neměl oblek, takže jsem byl doma, Díval jsem se na telku, hrál jsem na počítači a hrál jsem si. Honza

Vyúčtování: bylo vybráno celkem 2.140 Kč. Dětem byly zakoupeny odměny za 857 Kč. Zůstatek ve výši 1.283 Kč bude využit na nákup Mikulášských balíčků pro děti. Fotografie zde.

Sportovní den 31. 10. 2013

Nejdříve jsme přišli do školy. Potom jsme se seřadili u dveří a šli jsme na autobus. Autobus nás přivezl na zimní stadión. Pak jsme šli dolů k ledu. Obuli jsme si brusle a vyjeli jsme na led. A všichni bruslili moc dobře. Adam, 3. r.

Fotografie z bruslení zde.

Bruslil jsem, hrál jsem fotbal, přehazovanou a nakonec vybíjenou. Bylo to u školy na hřišti, a bylo to dobré, bavilo mě to. Snad i moji třídu to bavilo. Hrála celá škola, nakonec šli někteří domů a někteří do družiny. Honza, 3. r. Fotografie zde.

Vážení rodiče, přátelé školy,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit o pomoc pri založení nového Rodičovského sdružení. Hledáme nové členy, ale i lidi, kteří by nám byli ochotni pomoci. Kdo by měl zájem se zapojit, oznamte to prosím třídnímu učiteli, nebo mě kontaktujte na telefonním čísle 605 477 212. Věřím, že společně dokážeme dětem zajistit školní rok plný zážitků.

Děkuji a těším se na Vaši spolupráci. Walachová 

I pedagogové se školí...

Dne 22. 10. 2013 proběhlo první ze tří školení pedagogců ZŠ a MŠ. DVPP se konalo v prostorách školy a bylo zaměřeno na práci s interaktivní tabulí. Lektorka Centra celoživotního vzdělávání VŠB představila "umění tabule SmartBoard".

Milí žáci, vážení rodiče a učitelé

zapojme se do sběru víček z PET láhví. Soutěžíme o největšího sběrače a nejúspěšnější třídu. Ukončení a vyhodnocení soutěže bude 1. 6. 2014. Na vítěze čeká odměna. 

Jak na to? Každé ráno před vyučováním můžete svůj sáček s víčky předat panu školníkovi. Každý sáček musí být označen (jméno žáka, třída a počet víček nebo hmotnost sáčku). Děkujeme všem, co do toho jdou s námi a pomůžou tím trochu životnímu prostředí.                       

Informace o soutěži u Mgr. Romany Halaksové – koordinátorky EVVO

 

Každá třída ve škole i ŠD má nyní svou mobilní lékárničku.

Děkujeme sponzorům ČČK Karviná.

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, přátelé školy,

jistě víte, že již téměř 1 rok hledáme logo pro naší školu. Pomozte nám vybrat to nej... Svůj návrh, prosím, napište na 7zs@7zstrinec.czDěkujeme.

Zde jsou návrhy:

Beseda s členkou Městské policie

Jak přecházet bezpečně silnici? Jak se chovat k neznámým lidem, kteří nás osloví? Co dělat při napadení cizím psem? Jak pomoci při sestavování popisu pohřešované osoby?

     Odpovědi nejen na tyto otázky byly tématem besedy s členkou Městské policie, které se v rámci programu primární prevence zúčastnili v pátek 4. 10. žáci 1. i 2. třídy. Formou poutavého rozhovoru, vysvětlením a dramatizací reálných nebezpečných situací, při kterých se všichni zúčastnění pobavili i poučili, získávali žáci povědomí o dodržování zásad bezpečnosti a o možnostech vlastní ochrany a obrany v případě hrozícího nebezpečí. V závěru lekce obdrželi žáci jako dárek od Městské policie omalovánku, která jim témata besedy bude jistě připomínat.

Fotografie z besedy zde.

 Organizace školního roku 2013/2014,

celoroční plán aktivit zde.

Vážení rodiče žáků 5. r.,

máte možnost využít nabídku Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ, Třinec, p. o. a přihlásit své dítě na týdenní ozdravný pobyt s výukou angličtiny. Mezi doprovázejícími pedagogy budou i p. učitelky vyučující Aj v naší škole. Více informací zde. Přihlášky do 31. 10. 2013.

stránka: 123456789
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki