Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2013-14

Úvodní stránka 2013-14

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?

Školní recyklační program Recyklohraní vznikl s cílem rozvíjet vztah dětí k životnímu prostředí a prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola už druhý rok v rámci tohoto programu sbírá použité baterie a letos jsme začali i se sběrem starých mobilů. Chceme jich vybrat od lidí co nejvíc a zamezit tomu, aby lidé házeli mobily a baterie do popelnic. Děkujeme dětem, jejich rodičům i pracovníkům školy a školky za sbírání tohoto odpadu. Od příštího školního roku bude ve škole umístěn červený separační kontejner. Slouží k odkládání použitého elektrozařízení.  Vhodné je odkládat např. žehličky, holící strojky, kulmy, fény, varné konvice, mobily, kalkulačky, počítačové klávesnice + myši, radiopřijímače, různé přehrávače a mnoho dalších různých domácích pomocníků.

Další informace o projektu jsou Vám k dispozici na http://www.recyklohrani.cz/.

Certifikát školy k projektu recyklohraní si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Romana Halaksová, koordinátorka EVVO

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

     V pondělí 2. 6. zavítali na naši školu dobrovolní hasiči z Karviné – Ráje, aby všem žákům přiblížili práci hasičů a poukázali na důležitost předcházení požárům. Prostřednictvím poutavého výkladu doplněného videoukázkami z činnosti a zásahů hasičů se žáci dověděli, kde všude se mohou s prací hasičů setkat, co je Integrovaný záchranný systém. Největší zájem dětí vzbudila hasičská výstroj a výzbroj. Žáci si mohli vyzkoušet přilbu, potěžkat dýchací přístroj, páčidla, sekeru či pilu. Zjistili, že mít na sobě i u sebe vše potřebné pro zásah vyžaduje výbornou tělesnou kondici každého hasiče. V rámci prevence získávali žáci povědomí o tom, co dělat, když najdou zápalky, jak se chovat doma při požáru, jak uhasit hořící oděv, na co nezapomenout při odchodu z domu, která důležitá telefonní čísla si pamatovat nebo jak se chovat jako účastník silničního provozu. Velmi přínosné bylo také povídání strojníka – řidiče hasičského auta, který dětem ukázal veškerou výbavu hasičského auta. Zážitkem pro všechny děti bylo krátké posezení za volantem auta a spuštění sirény na závěr celé přednášky. Mgr. Dana Staszková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vystoupení v Domově pro seniory

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 žáci naší školy vystoupili v Domově pro seniory na Sosně s programem ke Dni rodin. Tento den je celosvětově uznávaným dnem, abychom si připomněli, jak je důležitá rodina v životě každého člověka. Nejen když je dítě nebo dospělý, ale i když stárne a je třeba upoután na lůžko. Představení zahájili žáci 3. ročníku příběhem „Z pohádky do pohádky“. Nechyběly ani vlastní kulisy a správné pohádkové oblečení. Následoval výstup prvňáčků s písničkou „Čížečku, čížečku“, kde předvedli také své pohybové nadání. V rytmu zumby a disko písničky zatančily další slečny z 1. ročníku. Všichni druháci měli připravené pásmo básniček a na flétnu hraných písniček. Poté jsme se opět přesunuli do rytmu diska se žákyněmi 3. ročníku. Ti nejstarší, čtvrťáci a páťáci, vystoupili s povídkou „Tatínku, ta se ti povedla“. Nechyběla ani originální báseň k tomuto významnému Dni rodin. Celé představení naší školy ukončili žáci tanečního kroužku.

Věříme, že naše vystoupení klienty Domova pro seniory zaujalo, protože jsme sklidili obrovský potlesk. Také nás potěšila sladká odměna a kelímek čaje. A vůbec nám nevadilo, že celou dobu pršelo… Mgr. Martina Kišová

Fotografie z vystoupení zde.

Dne 23. 5. 2014 jsme ukončili sběr víček z plastových láhví. Přijel pracovník z firmy EKO trade plus s.r.o. z Českého Těšína, zvážil a odvezl dohromady 83 kg víček. Jsem ráda, že děti společně pomohly dobré věci. Naše víčka se proto časem díky recyklaci promění v užitečné předměty, které nám nadále můžou sloužit. Jak se ve sběru umístily třídy i jednotlivci, si přečtete ve vyhodnocení.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Výsledky soutěže zde. Mgr. Romana Halaksová, koordinátor EVVO

Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa)

Naše škola patří k pilotním školám.

Na internetových stránkách školy se můžete pravidelně informovat o realizaci tohoto programu.

Odkaz: Projekty školy. Pododkaz: Pohyb a výživa.

Veselé zoubky

 Žáci 1. třídy se zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který pro nejmladší školáky připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. Prostřednictvím krátkého filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a řešení zábavných názorných úkolů na interaktivní tabuli získali prvňáčci povědomí o péči o chrup. Poznali, jak zuby rostou a fungují, probrali zásady správné péče o zuby včetně nutnosti pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře. Dověděli se, že nejen správně zvolený zubní kartáček a pasta, technika čištění zubů, ale i výběr stravy mají vliv na zdraví zubů. Díky zajímavému metodickému materiálu žáci poznali, jak vypadají zoubky na povrchu i uvnitř,  jak se tvoří zubní kaz a jak mu lze účinně předcházet, aby se návštěva zubní ordinace pro ně nestala nepříjemnou. Nabyté vědomosti si malí školáci mohli ověřit řešením pracovních listů. Odměnou za jejich snahu byly samolepky a dárkové taštičky s produkty péče o zoubky. Informační brožura pak může posloužit rodičům a jejich dětem k zopakování zásad prevence. Mgr. Dana Staszková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Ukázka dravých ptáků

Stejně jako loni, i letos zavítali na naši školu sokolníci, aby žákům i dětem z obou mateřských škol představili některé dravé ptáky. Během hodinového programu si všichni mohli pěkně zblízka prohlédnout krahujce, výra velkého, sovu pálenou a další, nejen u nás žijící, dravé ptáky. Z komentáře sokolníků a ukázek ptáků v klidu, při letu či lovu získali žáci informace o tom, kde draví ptáci žijí, čím se živí, jak loví či hnízdí. Někteří z dravců létali těsně nad hlavami přihlížejících dětí, podlétali tunel vytvořený žáky stojícími rozkročmo za sebou. Na některé ptáky si mohly děti sáhnout a zjistit, jak mají heboučké peří.

Lekce byla jistě přínosem pro všechny zúčastněné, protože vidět v přírodě dravé ptáky nadosah se jen tak někomu nepodaří. Mgr. Dana Staszková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Hledáme talenty

Většina našich umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Třinecká ZUŠ se také každoročně snaží podchytit většinu nadaných žáků základních škol. Na naše prvňáčky se proto přišla podívat paní učitelka Dagmar Tlolková z třinecké umělecké školy. Po veselé hodině plné zpěvu, rytmického doprovodu a hudebních her vytipovala 13 dětí, kterým nabídla možnost vzdělávat se na jednom ze čtyř uměleckých směrů.Žáci mají možnost navštěvovat obor hudební, výtvarný, taneční a dramatický a můžou dále navázat na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích. Mgr. Romana Halaksová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Ve středu 7. května 2014 jsme se neučili, místo toho jsme šli na dopravní hřiště, abychom získali průkaz cyklisty. Jestli průkaz získáme, můžete se dozvědět zde. Jirka Stonawski a Beáta Heczková, 5. třída

Možnost stravování ve školní jídelně 7. ZŠ

Školní kuchyně při 7. ZŠ, Kaštanová 412 v Třinci nabízí své služby nejen žákům školy, ale i mnohým obyvatelům sídliště na Sosně. Díky výběru ze dvou jídel má každý možnost zajistit si k jídlu to, čemu dává přednost a co mu chutná. Strávníci si mohou naplánovat obědy na jednotlivé dny dle nabídky na webu školy nebo přímo ve škole u „terminálu“. Zkušené kuchařky s dlouholetou praxí se snaží zajistit pestrou stravu, která je podávána nejen ve školní jídelně, ale cizí  strávnici si navíc mohou odnést oběd s sebou v jídlonosiči.

Tímto bychom chtěli nabídnou široké veřejnosti možnost stravovat se v příjemném prostředí naší školní jídelny.

Pokud by jste měli zájem o naše služby, kontaktujte nás na tel.558 993 623, kde vám rádi podáme bližší informace nebo se přijďte podívat.

Jana Kadlubcová, vedoucí školní jídelny

stránka: 123456789
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki