Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2013-14

Úvodní stránka 2013-14

Den rodin - připomenutí vystoupení žáků

Letos uplynulo 20 let od vyhlášení Dne rodin. I žáci naší školy se připojili k oslavám krátkým vystoupením pro všechny rodiče i přátelé školy. Prosíme všechny rodiče, kteří by se chtěli podělit s námi o fotografie z tohoto dne a zveřejnit je na webu školy, napište nám.

Děkuji, Mgr. Iveta Hudzietzová

Vzpomínka Izy a Klárky z 3. třídy na oslavy Dne rodin

Jednoho dne jsme měli besídku ke Dni rodin. Všechny třídy byly v naší třídě, a to je třetí třída. Chodili jsme na pódium přes církevní třídu. Všichni jsme čekali, až budeme na řadě. Byli jsme nervozní. Bylo nám horko. A taky na podiu nám bylo teplo. Potom vystoupili poslední, a byl konec:)

Fotografie z vystoupení zde.

Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach je zaměřen na ověření funkčnosti požárně poplachové směrnice a další dokumentace požární ochrany organizace. Účinnost opatření uvedených ve směrnicích je škola povinna prověřit nejméně jednou za rok. Právě 26.6. 2014 proběhlo cvičení žáků školy a všech zaměstnanců školy v evakuaci školy v důsledku vyhlášení cvičného požárního poplachu. Všichni úspěšně opustili budovu školy. Fotografie zde.

Sporty školy

Adam Motyka, žák 3. třídy

Každou TV hrajeme vybíjenou, někdy i florbal. V TV děláme kotouly, skok z místa, hod míčkem a hlavně rozcvičku. Ale máme nový sport, který se jmenuje Interkros. Turnaj máme na podzim. Pravidla hry: hrají děvčata i kluci dohromady. Cílem hry je vstřelit více branek než soupeř. Hráči jsou 4 v poli a 1 brankář. Míček se nesmí dotknout žádné části těla. Více se dozvíte, když se přijdete na naši hru podívat.

Fotografie jsou ze sportovního dne, kdy jsme se ve škole seznamovali s hrou interkros. Pravidla nás učil předseda Lakrosového klubu Kroměříž p. Jan Hanák.

Fotografie zde.

Návštěva nejen Dětského centra operační léčby (DCOL) Nemocnice Třinec

V úterý 3. 6. 2014 jsme navštívili třineckou nemocnici na Sosně. V přízemní hale nás přivítala herní terapeutka p. Andrea Ciencialová a učitelka Dagmar Grzegorzová věnující se dětem a zpestřující pobyt dětí v nemocnici. Tyto milé paní nás zavedly do patra nejvyššího do zdejší zasedací místnosti. Tady nás seznámily s postupem hospitalizace dětí. Po skupinách jsme si prohlédli některé části nemocnice - dětské centrum operační léčby, příjmové oddělení, novou velkou kantýnu aj. Co jsme nevěděli, na to jsme se zeptali. Ošetřovali jsme Rákosníčka - měl zlomené obě ruce, obě nohy a ránu na hlavě ;-) a po ovázání ho všechno najednou přestalo bolet :-). Předvedli jsme ukázky z programu ke Dni rodin. A najednou byl čas se rozloučit a vrátit zpátky do školy. Jsme rádi, že jsme zdraví :-). Mgr. Martina Kišová

Fotografie zde.

Končí se školní rok a je čas výletů. Naši žáci 2. - 5. r. se vypravii na pěší tůru na vrch Jahodná. Cesta necesta nebyla jen slunečná a dešťová, ale na cestě museli žáci prokázat hromadu dovedností. Žluté, červené, modré, zelené, hnědě a šedé skupinky plnily úkoly z oblasti zdravovědy, prvouky i přírodovědy, vlastivědy i hudební výchovy. Nechyběly ani otázky zkoumající čtenářskou a matematickou gramotnost. Organizátorkou i průvodkyni velkou soutěži byla p. uč. Kišová. Podle veselých fotek myslím sami uznáte, že procházka na Jahodnou může být hodně zajímavá.

Mgr. Iveta Hudzietzová       Fotografie zde

RADOST Z POHYBU

Pohyb je nutný pro správný vývoj člověka. Pro děti je pohybová aktivita zvlášť důležitá, nutná ke zdravému růstu a je preventivním prostředkem péče o zdraví. Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou součástí života každého člověka již od dětství. V rámci společného projektu MŠ a ZŠ „Sosna v přírodě“ jsme zařadili pro děti a žáky i pohybové a sportovní činnosti. Hlavním cílem bylo motivovat děti ke zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Kéž by se stal pohyb každodenní součástí našeho života! Mgr. Ilona Heczková

Fotografie zde.

Vážení rodiče,

město Třinec spolu s Domem dětí a mládeže v Třinci (DDM) zjišťují spokojenost s nabídkou volnočasových aktivit DDM formou dotazníků. Prosím zapojte se do dotazníkového šetření, nyní máte možnost přispět ke zlepšení nabídky volnočasového vyžití v našem městě. Děkujeme.

http://www.trinecko.cz/ankety/2014/ddm/  nebo  www.trinecko.cz (banner vpravo)

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY

Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž někteří z nich zapomínají na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. I v období volna a školního odpočinku je nutno vést děti k pravidlům bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování. S tematikou „BEZPEČNÉ PRÁZDNINY“ nás v pondělí 16. června 2014 navštívil por. Mgr. Vlastimil Starzyk, mluvčí frýdecko – místecké policie, který žáky seznámil se zásadami bezpečného chování v době prázdnin. Žáci se seznámili s nejrůznějšími druhy nebezpečí, které na ně venku, na ulici, při kontaktu s cizími lidmi, u vody, v lese, při hrách na nebezpečných místech číhají. Za své znalosti byli odměněni úkolníčkem a omalovánkou. Mgr. Ilona Heczková

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

NAUTILUS PROJEKT SCIO

NAUČÍME TĚ UČIT SE ANEB JAK NEMÍT ZE ŠKOLY PONORKU

To, jak se žáci dokáží učit, zcela zásadně ovlivňuje jejich úspěšnost. Pokud s učením mají problémy, vytvoří si pravděpodobně ke škole a vzdělání vůbec odmítavý postoj. Proto se naše škola se žáky 4. a 5. ročníku zapojila do nového projektu Nautilus společnosti Scio.

Celý článek zde. Fotografie zde.

PROJEKT „PO NASZYMU“

S projektem „Po naszymu“ naši školu navštívili studenti z křesťanského jazykového gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí. Seznámili nás se svou  publikaci „Po naszymu“, která obsahuje příběhy, básně v nářečí Českého Slezska, které sami sesbírali. Texty jsou přeloženy do češtiny, polštiny a angličtiny. Pro žáky 4. a 5. ročníku si připravili spoustu her, soutěží a kvízů, které byly zaměřeny na znalost dialektu, kterým se ve Slezsku mluví. I když děti říkaly, že se s nářečím setkávají nebo setkaly, zjistily, že tomuto nářečí moc nerozumí, protože ho nepoužívají. Po celou hodinu byla skvělá zábava, legrace a všichni jsme se velmi pobavili a svým překladatelským „kouskům“ zasmáli. Dobrodružné putování jazykem „po naszymu” se nám líbilo a studentům z křesťanského gymnázia přejeme spoustu dalších skvělých nápadů. Mgr. Ilona Heczková

Fotografie zde.

stránka: 123456789
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki