Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka š.r. 2012-13

Úvodní stránka š.r. 2012-13

Právě dnes, 26. 3. 2013, proběhlo 1. a 2. kolo hudební soutěže Karvinský talent. Do finále, které se bude konat 3. května 2013 v MěDK v Karviné, se probojovali žáci naší školy:

Štefan Pecha a Tereza Wojnarová.

Postupujícím blahopřejeme a ve finále přejeme zpěvný hlas a hodně štěstí. Výsledková listina zde.

Vyjádření ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o. k rozeslané zprávě ZUŠ A PLUS, spol. s r. o. na školy v ČR i v zahraničí.

BAREVNÝ SVĚT

V dopise (kopie zde) se píše o redukci financí a rušení některých školských zařízení, které postihlo i hlavního vyhlašovatele soutěže ZŠ Kaštanová. "To se bohužel dotýká i výstavy oceněných prací, jelikož prostory zabezpečovala právě tato organizace."

  • redukce financí - ZUŠ A PLUS spol. s r. o. (hlavní vyhlašovatel soutěže) město Třinec o finanční příspěvek pro r. 2013 nežádala, zda žádala v jiném městě není známo;
  • ZŠ Kaštanová nebyla hlavním vyhlašovatelem soutěže (zde vyjádření Mgr. D. Staszkové, p. uč., která učí ve škole více než 20 let);
  • rušení školských zařízení - nejsme školské zařízení;
  • jelikož prostory zabezpečovala právě tato organizace - nezajišťovala, výstavy se konaly v KD Trisia Třinec, v městském kině a jinde.

V současné době, kdy situace pro naší školu je nelehká, protože škola prochází přeměnou plně organizované školy na školu vzdělávající žáky 1. st. (školu s 1. - 5. postupným ročníkem) vnímáme tento dopis "jako nůž do zad" od člověka, který je velmi dobře informován.

Zprávy uveřejňované v tisku z minulých let ročníku soutěže Barevný svět zde, zde i zde.

Zde sdělení Mgr. Hany Chromcové, která stála u zrodu této světoznámé a věhlasné soutěže.

Dne 6. 3. 2013 zavítali na naši školu zástupci autorizované společnosti EKO – KOM provozující celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Během hodinového výukového programu nazvaného Tonda Obal na cestách se postupně všichni žáci seznámili s důvody a způsoby třídění odpadu a jeho dalšího využití.

Víte se dozvíte v textu Mgr. Dany Staszkové zde.

Vážení rodiče (zákonní zástupci žáků), vážení přátelé, žáci školy (současní i bývalí),

hledáme nové logo pro naši školu.

Prosíme o vaše nápady, návrhy, motivy, inspiraci, ...

Naše škole je organizace, která se skládá ze ZŠ na ulici Kaštanová, MŠ na ulici Sosnová, MŠ na ulici Habrová. Jsme v povědomí "Třinečáků" 7. ZŠ.

Lze vše propojit?

Své návrhy můžete posílat na email školy: 7zs@7zstrinec.cz.

Za žáky i všechny pracovníky školy děkuje Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka školy.

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce 

Žáci 9. ročníku obdrželi ZÁPISOVÉ LÍSTKY ke vzdělávání na střední školy s veškerými pokyny, jak je vyplnit a jak jimi potvrdit nástup na vybranou střední školu.

Bližší informace naleznete zde a na nástěnce výchovného poradce.

Mgr. Martina Kišová

"Zpěváček 2013".

28. 2. 2013 se konalo v prostorách DDM v Třinci oblastní kolo republikové soutěže této soutěže.  V městské přehlídce v dětském zpěvu lidových písní a muzik vystoupili i žáci naší školy Alžběta Kajzarová, Tereza Wojnarová a Štefan Pecha. Jestli patřili k vítězům, vám prozradí jejich diplomy.

Slova vítězky:

"Nejdříve jsem měla trému, ale když jsem zazpívala svoje písně, tak tréma opadla. Určitě každý měl trému. Ale taky ji překonal. Když oznámili jméno výherce 2. kategorie, byla jsem nadšená, protože jsem to byla já." Bety Kajzarová, 3. třída

Více informací o soutěži zde.

Chcete se dozvědět, co napsali o soutěži její další účastníci z naší školy?

Štefan Pecha, Tereza Wojnarová, Mgr. Anna Kajzarová

BLAHOPŘEJEME a děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy.

Výzva pro rodiče naších žáků, pro přátelé školy,

pro všechny, které zajímá budoucnost naší školy

Chceme být školou, která vzdělává své žáky perspektivními moderními i klasickými vzdělávacími prostředky, komunikuje a udržuje partnerský vztah s rodiči, podporuje pracovní (i osobní) růst pracovníků školy.

Podpořte naší školu, komunikujte otevřeně s námi.... Inspirace zde - projekt Dobrá škola.

Nechceme být dobrou školou, chceme být nejlepší školou pro vaše děti.

POZOR - informace pro všechny žáky školy (převážně pro žáky 9. r.) a jejich rodiče (zákonné zástupce žáků).

 Informační systém ISA+ umožňuje orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol.

 Systém ISA+  (rozklikněte zde) obsahuje nejen aktuální přehled vzdělávací nabídky, ale i informace potřebné pro výběr školy a oboru a informace o absolventech škol a možnostech jejich uplatnění na trhu práce. Systém navíc přináší i řadu novinek, např. možnost výběru podle školních vzdělávacích programů, nové videoukázky k technickým oborům vzdělání, profitest, výběr oborů podle obrázků, novou sekci „Bez bariér až na trh práce“ a „Jak na to – rady a doporučení“, atd.

Informace pro žáky 9. r. a jejich rodiče (zákonné zástupce)

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole v počtu 2 kusů byly vycházejícím žákům 9. ročníku předávány od 12. února 2013. Žáci byli také informováni, jak přihlášky vyplnit i o průběhu přijímacího řízení.  

Více informací naleznete také zde nebo zdeVýchovný poradce

Kurz posilování výkonu

se cvičením pozornosti a sociálních dovedností

pro děti 1. - 4. r. ZŠ.

Více informací zde.

stránka: 1234

Zdese můžete přihlásit pro zadávání, změnu i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki