Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka š.r. 2012-13

Úvodní stránka š.r. 2012-13

Dne 24. 4. 2013 navštíví žáci 4. - 8. r. naší školy spádovou školu pro žáky 2. st. ZŠ - Jubilejní Masarykovu základní školu a mateřskou školu, Třinec, p. o.

Od 1. 8. 2013 by měla Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, p. o. vzdělávat pouze žáky 1. - 5. postupného ročníku. 

Den otevřených dveří pro rodiče se koná dne 25. dubna 2013 od 15.15 do 16.15 hod. V rámci programu připraveného vedením i pedagogy "1. základní školy" si můžete prohlédnout školu, setkat se s p. místostarostkou PhDr. M. Hejmejovou a vedením školy.

Bližší informace zde a zde.

Fotografie ze Dne otevřených dveří zde.

Nový obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie - od 1. 9. 2013

8. 4. 2013 byl žákům 9. r. představen Mgr. J. Turoněm obor Soukromé třinecké obchodní akademie a hotelové školy, s. r. o. Informační leták zde.

Neuspěli jste u přijímacích zkoušek? Zaujal Vás tento vzdělávací obor? Využijte 2. kola přijímacího řízení, které bude po 22. 4. 2013. Přihlášku (naleznete i zde) doručte střední škole, následně po  informaci o úspěšném přijetí odevzáte ve střední škole rovněž zápisový lístek. Více informací zde.

Košík plný rozumu

V letošním školním roce pořádá občanské sdružení Freetime za podpory Nadačního fondu Albert, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a Zdravé pětky již 3. celorepublikový turnaj. Účastí v tomto turnaji získala naše škola 20 ks deskových her, které budou využívány žáky školy nejen při výuce Prvouky, Přírodovědy i Přirodopisu, zdravého životního stylu, zdravého stravování, ale i v ŠD a na ozdravných pobytech žáků.

Právě dnes (15. 4. 2013) byly žáky 3. - 9. r. školy odehrané ročníkové turnaje v této deskové hře za vysoce kvalitní pomoci žáků 6. r. Právě kluci i děvčata "z šestky" hráče hrou provázeli - vysvětlovali pravidla, bděli nad bezproblémovým průběhem hry. Vítězové jednotlivých tříd zde. Fotogalerie turnaje zde.

Upozornění pro rodiče, zákonné zástupce žáků, pro žáky naší školy

"Od 15. dubna 2013 začne plánovaná oprava úseku silnice 1/11 od Neborovského kopce po světelně řízenou kžižovatku v Bystřici. Úsek bude opravován po etapách, osobní doprava bude vedena přes centrum města a Karpentnou, což zkomplikuje dopravní situaci i přes město. Kamionová doprava bude stát v kolonách před opravovanými úseky. I přes veškerou snahu je možné, že děti nebudou dopraveny autobusovými linkami včas na začátek vyučování. Ukončení opravy je plánováno na konec srpna 2013." zpráva města Třinec

Vzhledem k této skutečnosti prosíme všechny účastníky silničního provozu, především děti (žáky naší školy), o zvýšenou obezřetnost při přecházení silnice.

Každý pracovní den u přechodu vedoucího ke škole bude stát v době 7.20 - 8.00 hod. a v době 11.40 - 14.00 hod příslušník Městské policie Třinec. Při odchodu žáků ze školy v pozdějších hodinách, budou žáky vyprovázet učitelé. Děti ze ŠD převádí přes přechod vychovatelka ŠD v 14.30, 15.00 a v 16.00 hod, ostatní děti odchází dle týdenního rozpisu ze ŠD domů sami.

Obecně zpoždění linek zde. Detaily vedení linek zde.

Bystřický zvonek

9. 4. 2013 se konal I. ročník této pěvecké soutěže pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ a V. ročník pěvecké soutěže pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ. Více informací o organizaci soutěže zde. Naší školu reprezentovali: Alžběta Kajzarová, Tereza Wojnarová a Štefan Pecha.

Bětka získala 1. místo ve své kategorii, Terezka získala 2. místo a těsně pod stupni vítězů se umístil Štefan. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme všem účastníkům soutěže. Výsledková listina 1. kategorie zde. Výsledková listina 2. kategorie zde.

Poděkování patří i Mgr. A. Kajzarové za vzornou přípravu žáků na soutěž.

Sbíráme staré vysloužilé mobily

Milí žáci, rodiče i učitelé,

chcete přispět k ochraně životního prostředí a ještě získat pro třídu nějaké peníze? Zapojte se s námi do projektu: Sbírej mobily. Informace k projektu zde.

Sbírku ve škole má na starosti Mgr. Romana Halaksová. Mobily můžete odevzdat každý den během velké přestávky v kabinetě č. 121.

informace lze přečíst na nástěnce v 2. patře školy

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU

Desková hra je určena pro žáky 1. a 2. st. ZŠ. Při hře se učí žáci od 3. - 9. r. orientovat ve světě potravin, osvojit si i upevnit zásady jejich zdravé konzumace. Všechna tvrzení zdravého stravování jsou schválena poradci pro zdravou výživu, hra může být využita i jako učební pomůcka. Turnaj v deskové hře Košík plný rozumu 2 je pořádán občanským sdružením Freetime za podpory Nadačního fondu Albert, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a Zdravé pětky. V naší škole se uskuteční turnaj 15. 4. 2013, rozhodčími i poradci při hře budou žáci 6. r.

MATEMATIKA S CHUTÍ

Žáci 3. r. jsou zapojeni do projektu Matematika s chutí, jehož organizátorem je ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o. s. Třeťáci se seznamují s matematikou, především s geometrií, pomocí nejrůznějších pomůcek a dalších aktivit v projektu s názvem: Jsem třeťák, matematik a objevitel, autor: Mgr. Iveta Hudzietzová

Více o tomto projektu se můžete dozvědět zde i zde.

Zpěváček 2013

Regionální kolo celostátní soutěže ve zpěvu lidových písní proběhlo dne 27.3. 2013 v MěDK v Karviné. Soutěžili zde jenom ti nejlepší - vítězové z oblastních kol z Havířova, Orlové, Bohumína, Karviné, Českého Těšína, Třince a Jablunkova. Alžběta Kajzarová (9 let) postupovala z Třince a zazpívala za doprovodu cimbálové muziky Slezan  2 písničky : Kragulošku, maly ptošku a Za stodolum slonce šviti.

Velice povedné vystoupení ocenila i odborná porota a Bětka si obhájila 3. místo z loňského roku.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Anna Kajzarová

 Mezinárodní soutěž  Matematický klokan 2013

22. 3. 2013 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. Tato soutěž probíhá ve stejném okamžiku v mnoha zemích světa.  Zúčastnili se jí všichni žáci 2. - 9. ročníku v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.

Zde naleznete umístění žáků v jednotlivých kategoriích. 

Za všechny matematikáře školy Mgr. Martina Kišová

stránka: 1234

Zdese můžete přihlásit pro zadávání, změnu i odhlašování obědů.

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki