Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

8. ročník

Návrh bankovky, to byl úkol pro žáky 8. a 9. třídy v hodinách výtvarné výchovy. Po krátkém přemýšlení, pátrání po vzhledu dřívějších i současných bankovek různých zemí na internetu se všichni pustili do tvoření. Někteří přistupovali k plnění úkolu seriózně, většina z nich však zvolila humor a nadsázku. Konečný vzhled některých bankovek dokládají fotografie.

Na pátek 26. 4. 2013 nám naše třídní paní učitelka zorganizovala pro žáky 8. a 9. r. přednášku na téma  ,,Přátelství, láska a sex“, kterou přednášel lektor projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, pan Slavoj Raszka. Byla to snad nejzajímavější přednáška a pro nás velice přínosná. Pan Raszka nám řekl, že každý z nás je nádherný originál, a že se nemusíme stydět za to, jak vypadáme. Nemusíme dělat všechno, jako ostatní, prostě zůstat sami sebou. Nejen, že nám vysvětlil, jak to ve vztazích chodí, ale taky nám vyprávěl několik příběhů ze života. Pan Raszka nás upozornil, jak je ve vztahu důležité naslouchat a důvěřovat druhému. Nakonec nám uvedl ,,Desatero pravidel pro přátelství a lásku“.

                      Úřad práce

Dne 15. 2. 2013 jsme se zúčastnili besedy pro žáky 8. ročníku na ÚP v Třinci. Paní Renáta Faranová z ÚP ve FM nám poskytla mnoho informací o volbě povolání. Vysvětlila nám, co každé povolání obnáší a co bychom měli dělat, abychom dosáhli svých cílů. Víme také, že je důležité, aby nás práce bavila a abychom měli možnost po dokončení studia uplatnit se na trhu práce. Většina z nás si uvědomila, čím chce být a jaké známky k tomu potřebuje, a proto bychom se měli začít učit. Někteří z dospělých nechápou, že v 8. třídě je těžké rozhodovat o budoucnosti. Doufáme jen, že jednou pochopíme, jak je důležité mít vzdělání a budeme vděční svým učitelům, že nás donutili se učit.

Celkově to byla pro nás velice přínosná a užitečná přednáška.

Společná práce žáků 8. r.

Naše společné fotografie

Proměna třídy
Vymalovali jsme si třídu dle našich představ a také hezky uklidili. Dokonce i kluci ochotně pomáhali. Vysavač a hadry, to je naše HOBBY!
Děkujeme panu Romanu Mitrengovi za výpomoc, bez něj bychom to nezvládli.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki