Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

3. ročník

Ve vyučovacích hodinách matematiky společně zkoumáme i geometrická tělesa.

Zde si můžete prohlednout, jak jsou geometrie a zručnost důležité pro stavbu Perníkové chaloupky.

Měříme strany obdélníku, počítáme obvod obdélníku, rýsujeme obdélníky a čtverce.

Geometrie v přírodě

  • kreslíme kružnice pomocí šňůrky a křídy
  • z přírodnin jsme vyrobili pomůcku pro hledání pravých úhlů kolem nás
  • učíme se obvod obdélníku

Jak vše zvládají žáci 3. r.? Můžete se jich zeptat sami:).

Fotografie zde.

Staré jednotky míry

Matematika je kouzelná věda a nabízí mnoho možností, jak se "dobrat" ke správnému řešení. V hodinách matematiky právě zkoumáme, jak měřili naši praprapra...předci, jestli jejich měření byla přesná a jaké možné jednotky délky mohli používat. Pracovní list č. 1. Pracovní list č. 2.

Kruh a kružnice patří k základním geometrickým tvarům. Fotografie vám přiblíží objevování kružnice a kruhu. Není vždy jednoduché pouze s pomocí provázku a znalosti poloměru kruhu kruh na zemi nakreslit:). Zde si můžete prohlédnout pracovní postup žáčků třeťáčků při rýsování kružnic na zemi i první pokusy rýsování kružnic kružítkem.

Prostředkem k objevování geometrických tvarů a těles je i modelování. Nejprve jsme si spolu s žáky vysvětlili pojmy rovina a prostor, následně vytvářeli pomocí špejlí a plastelíny rovinné geometrické útvary (žáci mohli využívat různé plochy /roviny/ - vodorovnou, svislou, šikmou). Určili strany a, b (délka, šířka), porovnávali je. Dále žáci modelovali tělesa (krychli, kvádr), kde určovali strany a, b, c (šířku, délku, výšku) a počítali stěny (z kolika stěn se těleso skládá - čtyřstěn, pětistěn, šestistěn aj.). Fotogalerie zde.

Římské číslice nás provází po celý život. Jak se seznamovali i učili používat římské číslice žáci třetího ročníku, můžete "objevit" zde ve fotogalerii.

Postup práce:

Žáci 3. r. školy jsou zapojeni do projektu Matematika s chutí s názvem projektu:

Jsem třeťák, matematik a objevitel.

Tento projekt je zaměřen na objevování matematických závislostí v životě kolem sebe (samostatně, s rodiči i ve skupinkách). Žáci modelují a popisují základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentace. Rýsují různoběžky, porovnávají velikosti útvarů, měří s pomocí různých nástrojů a pomůcek, odhadují vzdálenosti, vytváří jednoduché souměrné útvary v rovině apod. Prezentují výsledky své práce, diskutují, třídí informace, hodnotí sebe i své spolužáky na základě předem vytvořených kritérií atd.

Více k projektu se můžete dozvědět zde.

Výlet do ZOO

Na začátku třetí třídy jsme jeli do ZOO v Ostravě.  Autobus nás dovezl od školy na nádraží, potom hodinu vlakem a ještě jeden autobus.  Paní učitelka koupila vstupenky a šli jsme dovnitř.

 Hned u vchodu byli plameňáci, dál kačeny, pakoně a plno jiných zvířat. My jsme ale rychle běželi ke kozám, které jsme hladili a krmili. Zvířata se mohla krmit, ale jenom sušenkami z automatu za 10 korun. Pokračovali jsme k dalším zvířatům. Potkali jsme jeleny, srny, žirafy, lvi a nakonec i slony. Jelen byl v říji a narážel do plotu.

 Zpátky k východu nás odvezl vláček, protože nás boleli nohy. Každý si koupil něco na památku  - figurky zvířat, svítícího králíčka, pohledy a jiné věci. Moc se nám tam líbilo. Těšíme se na další výlet.

 Napsali žáci 3. třídy

autor: Žáci 3. třídy

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki