Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1. ročník

 

Fotografie z výletu do Dinoparku zde.

Zdravé zuby

V jedné z hodin prvouky jsme se v 1. třídě věnovali zajímavému tématu a to bylo „Zdravé zuby“.  Žáci museli vyplnit pracovní list plný obrázků, hádanek, dokreslovaček, křížovek a zajímavých úkolů. Když tyto úkoly dobře vyřešili, věděli mnohem víc o svých zubech i o tom, jak o ně pečovat. Moc se jim plnění úkolů líbilo a za odměnu dostali všichni žáci krásný diplom.

Fotografie zde.

Prvouka v 1. třídě

Protože se již několik vyučovacích hodin v prvouce věnujeme učivu na téma „jaro“, tak si žáci během jedné z těchto hodin namalovali svou ideální jarní zahrádku. Můžete se podívat, jak se jim to povedlo. Fotografie zde.

Návštěva v knihovně

Pohádkový kolotoč je název knihy Jiřího Žáčka, s jejímiž některými pohádkami se měli žáci 1. třídy možnost seznámit na jedné ze zajímavých lekcí, které připravují pracovnice městské knihovny v naší škole.

Nejdříve si děti na obrázkovém kolotoči vytočily pohádku, kterou si poslechly nebo samy vyprávěly. Poté plnily různé úkoly vztahující se k pohádkám. Na dvojicích téměř shodných obrázků k pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávaly rozdíly. Během vyprávění pohádky O Otesánkovi si tříbily paměť vyjmenováváním všeho, co Otesánek snědl. Po pohádce O Zlatovlásce pracovaly s dvojicemi obrázkových homonym. Cestu z perníkové chaloupky domů pomohly najít Jeníčkovi a Mařence v papírovém labyrintu cest. Na další hezké pohádky nezbylo dost času, ale děti si je mohou samy přečíst v již zmiňované knize.

Fotografie zde.

Den Země

U příležitosti Dne Země uklízeli žáci okolí naší školy a některá prostranství na sídlišti. Vyzbrojeni rukavicemi, hráběmi, kolečky či igelitovými pytli pustili se všichni do sběru odpadků. A nebylo jich málo. S vervou se pustili do práce i žáci 1. a 2. třídy. Pečlivě nadzvedávali i polehavé větve jehličnanů. Při hledání odpadků neunikla jejich pozornosti ani prázdná šnečí ulita. Během úklidu se současně seznamovali s názvy stromů, které rostou kolem školy. Další stromy a jarní květiny pak poznávali na krátké vycházce k vyhlídce na město nad řekou Olší. Cestou si rovněž připomněli význam dopravních značek na sídlišti a u školy. Spojení příjemného s užitečným ještě umocnilo krásné slunečné počasí.

Fotografie zde.

Jarní sluníčko již vysušilo silnice a chodníky a žáci 1. třídy i jejich starší kamarádi mohou konečně vyrazit na brusle, kola nebo na hezkou procházku.

Péči o vlastní bezpečí na silnicích a orientaci v pravidlech silničního provozu usnadní prvňáčkům pracovní sešity zaměřené na dopravní výchovu. Děti se hravou a zajímavou formou budou postupně seznamovat se vším, co souvisí s jejich bezpečností na chodníku i na silnici.

Do plnění prvních úkolů se pustily s velkým nadšením. Už vědí, jak se chránit před úrazem na bruslích či kole, kdo smí a nesmí na silnici, které dopravní prostředky jezdí v našem městě.

Zkrátka, úvodní test vyšel všem na jedničku.

 

Tak už jsou z nás čtenáři!

Ve čtvrtek 18. 4. jsme se v kulturním domě Trisia zúčastnili „Slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře“, které již tradičně pro všechny prvňáčky z Třince a okolí připravily pracovnice městské knihovny v Třinci.

Hned v úvodu programu nás pohádkoví skřítkové prozkoušeli ze znalosti abecedy. Štěpán už zná celou abecedu, proto skřítkům trochu napovídal s řazením písmen přímo na pódiu. Pak se objevila královna z Království knížek, prozradila nám, jak se vstupuje do jejího království a každému z prvňáčků udělila pasováním mečem Řád čtenáře. Anetka přečetla za všechny děti z naší třídy slib, ve kterém se zavazujeme, že jako správní rytíři budeme mít úctu ke knihám a budeme se k nim vždy pěkně chovat a chránit je. Závěr slavnostního dopoledne patřil pohádce o chytré myšce, lesních zvířátkách a tajemném Gruffalovi ze stejnojmenné knihy.

Kromě hezkých zážitků a Řádu čtenáře jsme si odnesli malé pohádkové knížečky a pasovací listinu, díky které můžeme získat bezplatně na jeden rok průkaz do knihovny.

Už se na návštěvu knihovny těšíme. Fotografie z pasování čtenářů zde.

Dne 6. 3. 2013 zavítali na naši školu zástupci autorizované společnosti

EKO – KOM provozující celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Během hodinového výukového programu nazvaného Tonda Obal na cestách se postupně všichni žáci seznámili s důvody a způsoby třídění odpadu a jeho dalšího využití.

Velmi poutavá lekce zaujala všechny žáky i vyučující.

Díky filmům promítaným na interaktivní tabuli viděli všichni zúčastnění, jak putuje odpad z  kontejneru do třídírny odpadu, pak k dalšímu zpracovávání. Poznali, jak vypadá a funguje spalovna směsného odpadu, jak vznikají a vypadají skládky, které nám všem ubírají krásné louky či pastviny.

Pokud chcete více informací o třídění odpadu, navštivte www.tonda-obal.cz.

Mgr. Dana Staszková

31. 1. 2013Ve školním roce 2012/2013 usedlo v Třinci do školních lavic 332 prvňáčků. Sedmnáct z nich navštěvuje naši školu. Všichni žáci se po celé první pololetí velmi snažili, naučili se a poznali mnoho nového a zajímavého. O tom, že jim učení nečiní žádné velké obtíže, svědčí nejen pochvala paní učitelky, ale také samé jedničky. A radost našich prvňáčků z prvního vysvědčení byla opravdu veliká.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki