Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

3. ročník, třídní učitelka Mgr. Markéta Hlavničková, třída III.

Portfolio v prvouce

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme se získávali informace o přírodě z učebnic, při přímém pozorování v okolí školy, hledali nové informace na internetu, od spolužáků i rodičů. Vzniklo každému z nás velké množství pracovních listů, které jsme si nyní třídili a vybrali 5 nejlepších prací. Můžete si je prohlédnout zde.

V tělesné výchově se věnujeme kolektivním hrám, jako je vybíjená, florbal, všichni proti všem a dalším zahřívacím hrám v pohybu. Také cvičíme ve dvojicích - zkoušeli jsme se například přetáhnout, protáhnout, sednout si a zase postavit. Přetahovali jsme v družstvech lano, dali jsme do toho veškerou svou sílu.

Prstové loutky

V rámci výuky pracovních činností pracujeme s různými materiály různými technikami v různém prostředí. Spolupracujeme se spolužáky v rámci ročníku i napříč ročníky. Fotografie zde nabízí seznámení s průběhem vyučovací hodiny a s dovednostmi žáků při vytváření prstových loutek.

Fyzikální veličiny a jejich jednotky

Při badatelských aktivitách jsme v prvouce zjišťovali hmotnost, objem, teplotu, čas a míru. Učili jsme se jednotky fyzikálních veličin. Co jsme vše měřili? Můžete se dozvědět na fotografiích zde.

ZUBNÍ HYGIENA

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 jsme se zúčastnili přednášky o zubní hygieně, kterou pro nás připravily studentky zubního lékařství. Na interaktivní tabuli jsme si prohlédli zdravý chrup, povídali jsme si, z čeho se zub skládá, kolik máme zubů, co je to zubní kaz, plak, z čeho vzniká, proč je důležité čistit si zuby a chodit pravidelně na preventivní prohlídky. Nakonec jsme si vyzkoušeli správnou techniku čištění zubů pod vedením studentek.

    

Půl roku je za námi, vysvědčení jsou rozdána, gratulujeme!

Ptáčci v zimě

Ve výtvarné výchově žáci 1. a 3. ročníku kreslili zimu. Nejdříve si připravili podklad - zkoušeli namíchat co nejvíce odstínů modré barvy. V další hodině pak přidali bílé kmeny bříz vytrhané z novinového papíru a pestrobarevné ptactvo poletující kolem. Hotové obrázky ve fotogalerii.

Prvouka ve 2. a 3. třídě, leden 2018

V lednu jsme zkoumali, objevovali a hledali odpovědi v tématech:

  • Vesmír, planety sluneční soustavy, hvězda, planeta, mléčná dráha, výzkumy vesmíru, Země je kulatá.
  • Světlo a teplo, význam neživé přírody pro život.
  • Horniny a nerosty. Vlastnosti hornin a nerostů.
  • Přírodnina, surovina, výrobek. Lidské výtvory a zboží, suroviny pro výrobu.

Fotografie jsou pořízeny právě při zkoumání hornin a nerostů - zde.

V hodinách tělesné výchovy procvičujeme nejen taneční kroky polky, ale také různé poskoky. Vyzkoušeli jsme si i kruhový trénink. V pátek nás čekají tradiční hry a soutěže.

Digitální stopy v síti

Knihovnická lekce

Jak se informace na internet dostávají a jak se můžou šířit? Můžeme zjistit autora, když používá přezdívku? Je možné smazat informaci, která je jednou zpřístupněná na internetu? Na tyto a další otázky se žáci pokusili společně odpovědět na knihovnické lekci.

  

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki