Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

5. ročník

třídní učitelka: Mgr. Markéta Hlavničková

kontakt: e-mail: marketa.hlavnickova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

 

Párty žáků 5. třídy "Na přání" 

Fotografie zde.

Školní výlet

Ve středu 20. června se čtvrťáci a páťáci vydali na výlet. Autobus nás odvezl od školy do Staříče, kde jsme navštívili cvičnou štolu. Na prohlídce šachty s panem horníkem jsme se dozvěděli zajímavé informace o práci v dole, viděli a slyšeli jsme stroje a zařízení, které horníci při své práci používají. Další zastávkou našeho výletu byl hrad Hukvaldy, který jsme prolezli od tmavého sklepení až po nejvyšší věž, odkud byl nádherný výhled do kraje. Počasí nám přálo a výlet se moc povedl! Foto zde. foto zde

KRYCHLE

byla tématem poslední hodiny geometrie: Sonobova krychle - např. zde, krychlové hlavolamy - např. zde, krychlové stavby - např. zde.

2. 5. 2017 jsme si mohli prohlédnout MÚ v Třinci a hovořili jsme s čelními představitali města.

Potom jsme šli za místostarostou Ivem Kaletou, toho jsme se ptali, co se chystá v tomto nebo v příštím roce..... Ukázka z práce žáků 5. r.

Nikola, Filip, Adéla, Karolína W

Fotografie zde. Autoři: p. K. Novotná a F. Michejda, žák 5. r.

Fotografie Adély Hýblové, žákyně 5. r., si můžete prohlédnout zde.

Den Země

jsme si připomněli ve čtvrtek 27. 4. 2017. Podívali jsme se na motivační video "Země nepatří člověku, naopak člověk patří Zemi" a tematicky si vybarvili předtištěné puzzle. Při dalším dokumentárním filmu "Země po vymření lidstva"  jsme si naše "ekopuzzle" rozstříhali a zkoušeli poskládat.. I v deštivém počasí jsme si ukázali, že je Zemi třeba chránit.

Přísloví a rčení 

Práce žáků 5. r. Tabulky byly vytvořeny ve wordu, obrázky v aplikaci kreslení. Vše jsou autorská díla. 

Vojta, Kája W., Filip, Kája M., Fabián 

 Velikonoční dílničky 2017 jsou za námi. Jaké bylo čtvrteční odpoledne, dne 6. 4. 2017, u páťáků?

Můžete se dozvědět ze zpráv jednotlivých žáků.

Filip, Adéla, Karolína M., Karolína W., Vojta, Fabián, Nikola, Jana, Ondřej, Martin

Beseda - MěP

V úterý 4. 4. 2017 navštívil naši třídu strážník Městské policie v Třinci. Povídal si s námi o nebezpečí panelových sídlišť. Sestavili jsme identikit spolužáka, kterého by podle popisu určitě našli - strážník pochválil naši všímavost. Dále jsme se povídali o návštěvách spolužáků bez vědomí rodičů, o chování, když nás někdo cizí osloví. Zopakovali jsme si telefonní čísla tísňového volání. Beseda se nám všem moc líbila. Děkujeme! Fotografie zde.

Mobil jako učební pomůcka 

"Učebními pomůckami jsou předměty, jejich soubory nebo částí, případně programové vybavení, které přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ žáků. Jsou to věci používané při vyučování, které ale nemají povahu učebnic ani školních potřeb." Toto je charakteristika pojmu učební pomůcka dle MŠMT. Při výuce přírodovědy a informatiky žáci 4. a 5. r. použili své mobilní telefony při fotografování rostlin umístěných ve škole. Následně jim fotografie sloužily při vyhledávání informací na internetu - porovnávali obrázky pokojových rostlin s obrázky ve svých mobilech, dále pak zjišťovali o rostlinách informace týkající se jejich pěstování a následně ve skupinách tvořili stránku atlasu školních rostlin. Fotografie zde. Autorem fotografií je Filip Michejda, žák 5. r.

Přírodovědný dráček aneb...

Svou návštěvou nás v pátek 10. března potěšili učitelé Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci. Pro žáky si připravili kvízy ze života bohužel i s mnoha "fígly". Žáci se však s nimi dobře vypořádali a na otázky z oboru matematického, přírodovědného, fyzikálního i dopravního v podstatě správně odpovídali. Nejúspěšnějšími žáky se v této hodině stali Kája Mocková, Filda Michejda, Denča Juroszková a Erik Přeček. Tleskáme. Foto zde.

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki