Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. ročník

třídní učitelka: Mgr. Martina Kišová

kontakt: e-mail: martina.kisova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

Přírodovědné učivo o neživé přírodě

doplňujeme informacemi z různých zdrojů - kromě učebnice internet, odborné knihy a texty, encyklopedie aj. Učivo o vzduchu jsme již probrali, nyní opakujeme vše o vodě, nakonec nás čekají nerosty a horniny.

Na paloučku u lesa děda Lesoň bydlí.

Má tu spoustu zvířátek, všichni spolu žijí.

Jak se k němu dostala? To vám teďka poví

myška, kočka, husa, pes, co u dveří si hoví.

Čtrťáci, páťáci a děda Lesoň.

Kdo dokáže tyto úlohy vyřešit? Pokuste se samiÚžasný.

 

Fotografie žáků při tvoření a řešení úloh zde.

Aktualita z výuky tělesné výchovy

V rámci zlepšování hrubé i jemnější motoriky, trénování orientace jsme cvičili s různými druhy míčů ve skupinách na čtyřech různých stanovištích: volejbalovým míčem jsme se trefovali do označeného místa ve stěně, malým medicinbalem jsme mířili do kruhového místa na zemi, pružným míčem jsme driblovali při slalomu mezi kuželi a basketbalovým míčem jsme se pokoušeli prohodit koš. Jak se dařilo, se zeptejte žáků 4. a 5. ročníku.

TVOŘENÍ Z LUŠTĚNIN

V pracovních činnostech jsme se přesvědčili, že luštěniny a těstoviny nejsou jenom k jídlu, ale jejich zajímavé tvary a barvy můžeme využít i k tvoření. Na kartonový čtverec jsme z nich skládali a lepili počáteční písmeno našeho jména. Jak to dopadlo se můžete podívat zde.

Jak postavit sněhuláka?

Tento pracovní postup byl pro žáky zadán jako domácí úkol. Všechny práce jsou velmi zdařilé. Podívejte se a zkuste to! Postupy zde.

Beseda s MěP - Zákony a ochrana přírody

proběhla ve středu 11. 1. v dopoledních hodinách. Žáci se dověděli, že je nutné udržovat pořádek nejen doma, ale i v přírodě - domově mnoha dalších rostlin a živočichů. Poté shlédli video o rozmanitosti přírody. Strážník p. Labuda žákům vysvětlil vývoj vztahu člověka k přírodě, hovořil o správném nastavení zákonů o přírodě a jejich dodržování. Zaměřil se na odpadky (za jak dlouho se různé odpadky rozloží v přírodě nebo se nerozloží vůbec), na vybíjení živočichů (za posledních 100 let lidé vyhubili přes 90 % některých druhů živočichů). V závěrečné části žákům ukázal a popsal pomůcky k odchytu psů a hadů. Vše opět doplnil videoukázkami o odchytu medvěda v okolí slovenského města Martin, o odchytu hada v Havířově, ukázkami rysů z fotopastí na Třinecku. Žákům se přednáška velmi líbila, což dali najevo potleskem. Foto z přednášky zde.

KAREL IV.

Velkým nejen vlastivědným tématem je v těchto dnech postava Karla IV. V tělesné výchově žáci sbírali rozstříhané informace v barvě svého družstva a "puzzle" skládali do celku. Poté si informace společně přečetli. Shlédli také flm Noc na Karlštejně, ve kterém poznávali osobnost Karla IV. i další osobnosti v jeho okolí. V následujících hodinách vlastivědy a českého jazyka vyhledávali v textu podstatné informace a odpovídali na zadané otázky rozmístěné po třídě. Závěrem bylo zadání domácího úkolu - znovu si přečíst dostupné informace a napsat nejméně 4 otázky do sešitu. Foto zde. Doporučuji návštěvu Muzea Třineckých železáren a města Třinec.

ČJ - příběhy s vyjmenovanými slovy

Ve výuce českého jazyka probíráme učivo o vyjmenovaných slovech, doplňujeme i/í nebo y/ý po obojetných souhláskách. Zajímavým zpestřením byl domácí úkol, ve kterém měli žáci vymyslet krátký vtipný příběh, pohádku o zvířatech z vyjmenovaných slov. Všichni žáci domácí úkol splnili, zde a zde jsou vybrané práce.

KNIHOVNICKÁ LEKCE

V pondělí 5. 12. jsme se vydali do ústřední knihovny v Třinci na zajímavou knihovnickou lekci. V první části jsme si vyzkoušeli, jak se máme soustředit, abychom se něco naučili. Řekli jsme si o některých stylech učení a podmínkách učení a vnímání, že každý se učíme a vnímáme jiným způsobem. Ukázali jsme si myšlenkovou mapu, ale i publikace, ve kterých se více dovíme. V druhé části jsme si na přírodovědném učivu o vodě vyzkoušeli metodu INSERT, jednu ze základních metod kritického myšlení. Mimo jiné jsme pomoci ní zjišťovali nové poznatky a kladli si otázky. Ty ovšem nezůstaly nezodpovězené - odpovědi jsme hledali opět různými způsoby, při kterých jsme si prohlédli dětskou knihovnu. Na závěr nás knihovnice provedla i částí knihovny pro dospělé a galerií.Foto zde.

PRACOVNÍ ČINNOSTI - STAVEBNICE

V listopadu jsme v pracovních činnostech tvořili ze stavebnic. Za úkol jsme měli postavit jakýkoliv dopravní prostředek, ať už reálný nebo takový, který by mohl existovat v daleké budoucnosti. Fotky z hodiny si můžete prohlédnout zde.

stránka: 12345
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki