Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. ročník

třídní učitelka: Mgr. Martina Kišová

kontakt: e-mail: martina.kisova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

Den otevřených dveří

při zápisech do základního vzdělávání proběhl v duchu technickém, logickém i manipulačním. Stavěli jsme z barevných molitanových krychlí podle schématu, vyráběli jsme z balónků a klacíků prostorové struktury, tvořili Sonobovu krychli bílou i barevnou, procvičovali a porovnávali obvody a obsahy rovinných útvarů složených z čtverců. Kdo přišel, viděl, rádi jsme ukázali svou tvořivou činnost a skvělou spolupráci.

 

Beseda - MěP

V úterý 4. 4. 2017 navštívil naši třídu strážník Městské policie v Třinci. Povídal si s námi o nebezpečí panelových sídlišť. Sestavili jsme identikit spolužáka, kterého by podle popisu určitě našli - strážník pochválil naši všímavost. Dále jsme se povídali o návštěvách spolužáků bez vědomí rodičů, o chování, když nás někdo cizí osloví. Zopakovali jsme si telefonní čísla tísňového volání. Beseda se nám všem moc líbila. Děkujeme! Fotografie zde.

Kronika třídy


je společnou prací všech žáků třídy. Společně jsme si připomněli proběhlé aktivity a akce za poslední dva měsíce. Úkolem bylo napsat alespoň krátký zápis bez gramatických chyb u již probraných gramatických jevů. Text potom žáci doplňovali o vlastní kreslené obrázky. Kdo měl svou práci hotovou, pomáhal ostatním. Fotografie zde. Kronika třídy je k nahlédnutí ve třídě.

Mobil jako učební pomůcka 

"Učebními pomůckami jsou předměty, jejich soubory nebo částí, případně programové vybavení, které přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ žáků. Jsou to věci používané při vyučování, které ale nemají povahu učebnic ani školních potřeb." Toto je charakteristika pojmu učební pomůcka dle MŠMT. Při výuce přírodovědy a informatiky žáci 4. a 5. r. použili své mobilní telefony při fotografování rostlin umístěných ve škole. Následně jim fotografie sloužily při vyhledávání informací na internetu - porovnávali obrázky pokojových rostlin s obrázky ve svých mobilech, dále pak zjišťovali o rostlinách informace týkající se jejich pěstování a následně ve skupinách tvořili stránku atlasu školních rostlin. Fotografie zde. Autorem fotografií je Filip Michejda, žák 5. r.

Přírodovědný dráček aneb...

Svou návštěvou nás v pátek 10. března potěšili učitelé Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci. Pro žáky si připravili kvízy ze života, bohužel i s mnoha "fígly". Žáci se však s nimi dobře vypořádali a na otázky z oboru matematického, přírodovědného, fyzikálního i dopravního v podstatě správně odpovídali. Nejúspěšnějšími žáky se v této hodině stali Kája Mocková, Filda Michejda, Denča Juroszková a Erik Přeček. Tleskáme. Foto zde.

Místo, kde žijeme,

to je Třinec a jeho okolí. Co o něm víme, ale také co jsme o něm zjistili? To bylo náplní několika hodin vlastivědy. Jako pomůcky nám posloužily nejen naše znalosti a zkušenosti, ale také informační letáčky z informačního centra a samozřejmě internetové stránky města. Výsledek skupinové práce najdete na fotce a také ve vestibulu školy.

THE BOOK OF MONSTERS

Ve čtvrtek 23.února 2017 jsme s žáky 4. a 5. ročníku zkoumali různé mýtické tvory. Podle anglického popisu jsme kreslili obrázky takových zvířat, jako jsou sfinga, kentaur nebo medůza. Procvičili jsme si přitom nejenom naši představivost a znalost angličtiny ale také práci se slovníkem. Potom jsme vymýšleli  vlastní příšery, které jsme nakreslili a doplnili několika větami o tom, jak vypadají, kde žijí a čím se živí. Jak se nám dařilo se můžete přesvědčit zde.

Čtyři roční období

Jak a proč se střídají? Mimo jiné jsme si ukázali na videu zde. Co o ní zpívají Nezmaři, si poslechněte zde. V propojení s hudební výchovou jsme si poslechli také skladbu A. Vivaldiho. Na závěr opakování se žáci sami přidali karaoke textem k "celoroční písničce".

Divadelní představení 

Připomínám žákům, že v pondělí 13. 2. 2017 půjdeme do KD Trisia v Třinci na divadelní představení s názvem Pipi Dlouhá punčocha. Sraz v 7.30 hodin ve vestibulu školy.

Mgr. Martina Kišová

BESEDA S KURÁTOREM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Ve čtvrtek 19. ledna se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy s panem Starzykem z Městského úřadu Třinec, který je seznámil se svou prací kurátora pro děti a mládež a poradil jim, kam se mohou obrátit, když budou potřebovat pomoc. Kromě toho si s dětmi povídal i o šikaně, jejich možných podobách a jak se jí bránit.

stránka: 12345
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki