Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. ročník

třídní učitelka: Mgr. Martina Kišová

kontakt: e-mail: martina.kisova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

HURÁ NA PRÁZDNINY!

A jak se na ně těšíme? Už víme!

Naviděnou ve zdraví a pohodě v dalším školním roce.

Třídní učitelka Martina Kišová Usmívající se

ŠKOLNÍ VÝLET, EXKURZE

Sláva, nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady. Sluníčko nám svítilo, svítilo, svítilo a nám se to líbilo, líbilo se.. :-)

Ve středu 21. června se čtvrťáci a páťáci vydali na výlet. Autobus nás odvezl od školy do Staříče, kde jsme navštívili cvičnou štolu. Na prohlídce šachty s panem horníkem jsme se dozvěděli zajímavé informace o práci v dole, viděli a slyšeli jsme stroje a zařízení, které horníci při své práci používají. Další zastávkou našeho výletu byl hrad Hukvaldy, který jsme prolezli od tmavého sklepení až po nejvyšší věž, odkud byl nádherný výhled do kraje. Počasí nám přálo a výlet se moc povedl! foto zde a zde.

Tematická výuka - JMÉNO

9. 5. 2017: Už víme, proč máme jméno, jaké máme, rodiče nám řekli, podle čeho nám jméno vybrali. Porovnáváme naše jména s tím, jaké máme rádi oslovení. Rozdělili jsme si jména spolužáků na dívčí a chlapecká, zároveň jsme popřemýšleli, která z těchto jmen lze dát oběma pohlavím s drobnou úpravou (Petr - Petra). Teď jména uspořádáváme podle abecedy..

12. 6. 2017: Zopakovali jsme si, co vše se nám podařilo o jméně zjistit. Našli jsme nejdelší, ale i nejkratší jméno, spočítali počet slabik. Opakují se v našich jménech některá písmena? Samozřejmě že ano. A my víme, ve kterých jménech a která písmena. Vytvořili jsme z písmen našich jmen ucelenou větu. Také jsme z daných písmen jména tvořili a zapisovali jiná slova.

13. 6. 2017: Téma jméno rozšiřujeme o propojení českého jazyka, pracovních činností, matematiky a výtvarné výchovy v díle zvaném "motýl". Ale spíš žáci našli vosy, stromy, mimozemšťany... Práce k nahlédnutí na nástěnce ve třídě.

16. 6. 2017: Naše jméno a příjmení tvoří jedinečné iniciály. Úkolem žáků bylo vlastními iniciálami pomocí barev, tvarů, dalších obrázků vyjádřit sami sebe, "kdo jsem," "jaký, jaká jsem".. Co o sobě prozradili?

TÝDEN ŘEMESEL

Byli jsme v DDM. Uvítala nás paní učitelka z 1.ZŠ. Řekla nám, kde jsou všechna stanoviště a rozešli jsme se do skupin. Celkem bylo devět skupin, např. včelařství. Ve včelařství nám lektor ukazoval různé končetiny včel, a to ještě pod mikroskopem. Povídal nám o včelách, např. kolik má očí, kolik má nohou, na co má tykadla, kde má nos, kde skladuje pyl, z čeho dělá med, kde nosí vosk. Říkal nám, z čeho je tmavý med a taky proč nesmí včela ven z úlu, když je pod 10 °C. Dozvěděli jsme se, že do jednoho úlu se vleze 10 000 včel. Ukazoval nám označení včel, kdy se narodily. A nakonec jsme si mohli udělat svíčku z včelího vosku.     Adéla Bilková

Jak jsme přijeli do DDM Třinec, bylo zahájení, potom jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina měla jinou práci, já jsem byl na práci s papírem. Nejdřív jsme vyráběli kočku, potom motýla z origami a nakonec jsme z origami vyráběli květinu. Jak jsem měl všechno hotové, mohl jsem si jít vyzkoušet mít na rukou oheň. Byl to hezký zážitek. Pak jsem si hrál s kamarády a jeli jsme autobusem do školy.     Filip Kaczmarczyk

Napřed bylo zahájení a pak jsme šli s Ondrou do chemické dílny. Přivítali nás a paní nám řekla pravidla. "Oblékněte si zástěry," řekla, tak jsme poslechli. Vysvětlila nám, co budeme dělat. Potom nám rozdávali ocet. První úkol byl "filtrace a neutralizace". Jak jsme ho dodělali, byla přestávka, svačili jsme. Najednou tam někdo přijde a řekne, že se budou zapalovat ruce. Já s Ondrou jsme šli. V tom kbelíku byly smíchány 3 věci (propan-butan, jar, voda) a měly se do toho dát ruce, vzít do obou dlaní směs. Dělalo se tam zapalování bublin hořící dřevěnou tyčkou. Já jsem byl úplně poslední. Nabral jsem si a zapálili mi to. Já jsem měl asi 15 cm plamen, hořelo mi to za dlaní asi 5 cm a vydržel jsem to asi 7 sekund. Štípalo to a potom jsem byl pod ledovou vodou asi 10 s.     Robert Bilík

Jakmile jsme přijeli k DDM, začalo zahájení. Naše třída se rozdělila po dvojicích do učeben. Byly tam různé aktivity, např. práce s plstí, včelařství, korálkování, chemické pokusy, 3D tisk, technika s ubrousky a další. Já a Ivo jsme šli dělat výrobky ze dřeva. V naší dílně jsme si mohli udělat pejska, vláček a auto. Dělali jsme pilkou a bruskou. Výrobky jsme si mohli vzít domů.     Marie Šrubařová

pozn.: Text žáků lehce upraven.

KRYCHLE

byla tématem poslední hodiny geometrie: Sonobova krychle - např. zde, krychlové hlavolamy - např. zde, krychlové stavby - např. zde.

Básně - Den rodin

Vlastní tvorba žáků - básně, které byly předneseny v rámci představení ke Dni rodin, si můžete přečíst zde.

Malé fotografické ohlédnutí - zde - za Dnem dětí 1. 6. 2017 konaného na školním hřišti.

Praktická výuka na dopravním hřišti

je za námi. Po kontrole nezbytného vybavení kola si žáci vyzkoušeli jízdu na kole nebo koloběžce. V návaznosti na znalost dopravních značek řešili v praxi různé dopravní situace, které se mohly průběžně změnou značek měnit. Přišli je zkontrolovat také strážníci Městské policie v Třinci. Foto z dopravního dopoledne zde.

Vlastivěda - kraje

Jedním z mnoha vlastivědných témat je také nauka o jednotlivých krajích ČR. Žáci začali s přípravou doma, poté si ve svých úkolech opravili pravopisné chyby. V současné době se prostřednictvím nástěnky seznamují s informacemi ostatních žáků o zbývajících krajích.

Den Země

jsme si připomněli ve čtvrtek 27. 4. 2017. Podívali jsme se na motivační video "Země nepatří člověku, naopak člověk patří Zemi" a tematicky si vybarvili předtištěné puzzle. Při dalším dokumentárním filmu "Země po vymření lidstva"  jsme si naše "ekopuzzle" rozstříhali a zkoušeli poskládat.. I v deštivém počasí jsme si ukázali, že je Zemi třeba chránit.

stránka: 12345
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki