Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. a 3. ročník

třídní učitelka: Mgr. Ilona Heczková

kontakt: e-mail: ilona.heczkova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

NAŠE TŘÍDA

KRÁSNÉ  PRÁZDNINY PLNÉ POHODY A SLUNÍČKA

přeje tř. učitelka Ilona Heczková

VÝLET DO ARCHEOPARKU A DO RYBÍHO DOMU

     

Dopoledne se záchranným integrovaným systémem

s hasiči

    

Draví ptáci

Zajímavou přednášku s ukázkami ze života a výcviku dravých ptáků si pro naši školu připravili sokolníci. 

   

Housenky-šití | 21.06.2017 | zobr: 537x

V posledních vyučovacích hodinách pracovních činností jsme se proměnili ve švadlenky. Šili jsme housenky - jehelníčky či hračky. Nejprve někteří z nás zápasili s navlékáním nitě do jehly, s uzlíkem, poté s přišíváním knoflíků. S předním stehem jsme si poradili vcelku dobře, ale obnitkovací steh zvládli jen ti nejzručnější. Přesto jsme měli z hotových výrobků radost. foto

MOJI MILÍ DRUHÁCI A TŘEŤÁCI!

Chtěla bych vám moc poděkovat za skvělé výkony na vystoupení ke Dni rodin.

Byli jste úžasní, skvělí, báječní, ohromní, vynikající, senzační...

Děkuji moc! 

Vaše třídní učitelka

UČÍME SE TÍM, ŽE SI HRAJEME

Didaktické hry s abecedou

     

DEN DĚTÍ

Dopoledne plné her, soutěží a skvělých atrakcí pro žáky připravilo Sdružení rodičů

Kaštanová, z.s.

   

 

      

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

v nemocnici na Sosně

    

 

Komunikační a slohová výchova

POPIS PAMPELIŠKY

V hodinách slohu jsme se v poslední době zaměřili na popis. Naším úkolem bylo popsat podle obrázku pampelišku. Jelikož žáci jsou v popisu velmi kovaní, chtěla jsem, aby se při popisu pampelišky zaměřili na přirovnání, které popis oživuje. Přirovnání vytváříme pomocí srovnání určitého znaku s jiným objektem.

     

 

stránka: 1234567
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki