Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1. ročník

třídní učitelka: Mgr. Dana Staszková

kontakt: e-mail: dana.staszkova@7zstrinec.cz, tel.: 558 993 621

Výlet do Archeoparku a Rybího domu | 25.06.2017 | zobr: 725x

Zajímavý i poučný školní výlet podnikli žáci 1. - 3. ročníku. Ve čtvrtek 22. 6. jeli vlakem do Chotěbuze - Podobory, kde se nachází  pravěká a raně středověká památka vybudovaná v místě bývalého opevněného hradiska. Poznali, v jakých domech bydleli naši dávní předkové, jak žili, co uměli vyrobit. Vyzkoušeli si lukostřelbu, při které jen málokdo trefil terč. Druhá část výletu patřila prohlídce obřích akvárií v sousedním Rybím domě, kde se to rybami jen hemžilo. Jako upomínku na školní výlet obdržela děvčata náramek a chlapci klíčenku a pravítko. Celý výlet včetně dárků hradilo dětem Sdružení rodičů. foto zde i na úvodní straně školy 

Den dětí | 01.06.2017 | zobr: 722x

Ke svátku dětí nám rodiče školáků i předškoláků připravili milý dárek. Místo vyučování jsme si užívali nejrůznějších atrakcí, her a soutěží. Po splnění sedmi úkolů jsme si mohli vyzvednout dárkový balíček. Velkým překvapením byly tři krásné dorty, na kterých jsme si všichni pochutnali. Na památku jsme ještě dostali odznak a hrníček s logem naší školy. Všichni organizátoři, kteří se o příjemné dopoledne postarali, si zaslouží obrovské poděkování. foto

Pasování prvňáčků na čtenáře | 31.05.2017 | zobr: 725x

Poslední květnový den jsme zavítali do kina Kosmos, kde pro prvňáčky třineckých škol připravili pracovníci Městské knihovny již tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře. Po úvodním slovu vedoucí knihovny sehráli pracovníci knihovny krátké divadelní představení na motivy populární knížky "Tam. kde žijí divočiny". Následně k dětem promluvila  "královna", před kterou  zástupci jednotlivých tříd přečeti slib čtenáře. V naší třídě jsme slib četli ve výuce. Slíbili jsme, že budeme rádi číst a knížky opatrovat. Na pódiu v kině slib za nás pěkně přečetla Saška. Poté jsme poklekli před královnou, která nás mečem pasovala na čtenáře. Abychom měli hezkou vzpomínku na tento sváteční den, obdrželi jsme medaili, pasovací listinu a krásnou knížku. foto

V pondělí 15. 5. 2017 jsme v rámci Dne otevřených dveří navštívili pracoviště Záchranné služby v nemocnici na Sosně. Personál poskytl našim žákům nevšední zážitek. Na figurínách si děti vyzkoušely umělé dýchání, nepřímou masáž srdce, seznámily se s postupem při přivolání a poskytnuti první pomoci. V krátké prezentaci poznaly práci dispečinku záchranné služby a činnost zdravotních záchranářů. Prohlédly i vyzkoušely si některé pomůcky zdravotníků, nahlédly do sanity rychlé záchranné služby. Zpět do školy se vracely s drobnými dárky - letáčky, pexesy, bonbonky. foto

Eliška a Měsíčňánek | 27.04.2017 | zobr: 749x

S obsahem anglické knihy Eliška a Měsíčňánek nás prostřednictvím vyprávění a ilustrací seznámila paní knihovnice v další knihovnické lekci. Společně jsme prožili dobrodružství  s obyvatelem Měsíce, který přicestoval na planetu Zemi, kde poznával všechny krásy, barvy, tvary naší přírody. Průvodkyní mu byla malá Eliška. Během poslechu poutavého vyprávění jsme si namalovali barvami vše, co viděl a poznával Měsíčňánek na naší planetě. Měsíčňánek si svůj obrázek odvezl zpět na Měsíc. My jsme si ty naše obrázky vystavili na nástěnce ve třídě. foto

Stavby z krychlí | 04.04.2017 | zobr: 761x

Krabice plná žlutých a červených krychliček, skupinky žáků, chuť do společné práce. To vše nám stačilo, abychom v rámci polytechnického vzdělávání a rozvíjení motoriky postavili domy a byty, hrady, farmu, garáž, pyramidu či rozhlednu. foto

Modelování pečiva | 24.03.2017 | zobr: 793x

Ve výuce pracovních činností jsme se tentokrát zaměřili na modelování pečiva. Nejdříve jsme pletli vánočku, pak každý modeloval pečivo podle své fantazie. Nad některými kousky se sbíhaly sliny. Škoda, že byly jen z plastelíny. foto

Dne 14. 3. zavítal do naší třídy strážník Městské policie, aby s prvňáčky besedoval o těchto tématech: 1. Základní pojmy související s tísňovým voláním, používáni tohoto volání a jeho zneužití                                                                                                                                                     2. Bezpečný kontakt s cizími lidmi                                                                                             3. Kontakt se zvířaty

O všechna témata projevily děti zájem, měly spoustu otázek a postřehů z vlastní zkušenosti. Jako malou odměnu obdržely složku se seznamem rad pro cyklisty, záložkou a rozvrhem hodin. foto

Prvouka a tělesná výchova - 2 v 1

Pohyb na jarním vzduchu se sluníčkem nad hlavou a poznávání přírodnin i lidských výtvorů. Více vám prozradí prvňáčci doma nebo fotografie zde :).

 

Zdravé a šťastné děti, zdraví a šťastní žáci 

Mnoho se hovoří o pohybu a zdravé stravě. O kvalitní výuce tělesné výchovy. O seznamování se s různými materiály (přírodními i umělými). O předcházení šikaně. Zahrada v přírodním stylu u MŠ Sosnová právě nabízí široké možnosti a různorodé využití svého potenciálu. Školáci navštěvují zahradu MŠ, kde "dovádějí" s citem pro fair play při hrách, smyslově vnímají přírodní i umělé prvky, popisují své aktivity, otevřeně komunikují, spolupracují, řeší problémy. Předjarní sluníčko hřálo málo, ale pohyb všechny zahřál, potěšil i pobavil a do školních lavic se nikomu nechtělo:). Fotografie si můžete prohlédnout zde.

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki