Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kišová

Anglické capuccino bonbony

Během školního roku si žáci 4. a 5. třídy vedli nejen dobře ve výuce anglického jazyka, ale také bravůrně zvládli přípravu anglických bonbonů v cvičné kuchyňce školy.

Mgr. S. Hermanová Fotografie zde.

Pracovní činnosti v přírodě

Cílem dnešní vyučovací hodiny bylo vyrobit výrobek z přírodnin, při kterém by byl použit pouze přírodní materiál. Výrobek měl mít část (díl) svázaný nebo propletený nebo jakkoliv uchycený a zpevněný za pomocí uzlů, proplétání, pletení apod. Jak se práce dařila, můžete zjistit z fotografií zde.

Dopravní výchova

Stejně jako loni se i letos žáci zapojili do výuky dopravní výchovy. A to nejen teoreticky, ale i prakticky na dopravním hřišti, kde měli k dispozici kola i čtyřkolky. Pravidla silničního provozu tedy trénovali "za jízdy". Přesvědčte se zde.

Výuka dopravní výchovy probíhá i ve třídách. Učitelé jsou komisaři odboru dopravy. Jak vypadá výuka dopravní výchovy ve třídě, si můžete prohlédnout zde.

Počítačová gramotnost a pracovní činnosti

Jdou k sobě tyto dva výukové předměty? Jdou, velmi dobře. Úkolem žáků bylo vyhledat na internetu výroobek z papíru, který by dokázali sami vyrobit s dostupnými pomůckami ve škole a který by udělal radost "dospělákům". Jak se práce dařila?

Fotografie napoví více.

 

Tvořivost, samostatnost, zručnost, zábava, radost...

To jsou kritéria při tvorbě pohyblivých výrobků žáků 4. a 5. třídy. Jak se jim jejich práce podařila? Fotografie zde.

V pracovních činnostech vyrábíme výrobky z různých materiálů, rovinné i prostorové. Jedním z kolektivních prostorových výrobků bylo vytvoření města. Nejdříve začínal každý sám s nápadem, jak by mohl prostororvý útvar vzniknout, pak se vytvářely menší i větší skupinky a nakonec společným dílem je "naše město". Co všechno do města patří, kdo v městě žije, kam za sportem nebo kulturou? To už všechno víme.

Fotografie prozradí více, foto zde.

 

Den Země

pokračuje kresbou hlavních myšlenek.

  

  

 

Přírodovědný kvíz
V pátek 13. února si žáci 4. a 5. třídy změřili své znalosti z přírodovědy. Soutěžilo se v oblasti „Podmínky ke vzniku života na Zemi“. Žáci museli v daném časovém limitu odpovědět na 15 otázek a ze správných odpovědí poskládat tajenku. Tři nejlepší řešitelé byli odměněni drobnými dárky. Dagmar Motyková

 

Do usilovné práce výzdoby školy se zapojili i žáci 4. a 5. r. v hodinách Pracovních činností. Usilovně zápolili s ostrými nůžkami a kamcelářským papírem. Jak se tvořili prostřihovánky si můžete prohlédnout zde.

Na pátek 19. 12. 2014 | 17.12.2014 | zobr: 905x

Čtvrťáci a páťáci,

nezapomeňte si na pátek 19. 12. připravit dáreček, nějaké cukroví a hrníček se lžičkou. Vánoční besídka bude po sportovním turnaji v tělocvičně.

Třídní učitelka 

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki