Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Dana Staszková

Beseda se strážníkem Městské policie

V pátek 5. června se žáci II. třídy zúčastnili besedy se členem Městské policie  na téma Základní pravidla chování v určitých situacích. Na naši školu zavítal strážník specialista Vladan Bojda, aby děti nejdříve seznámil s náplní práce členů Městské policie. Poté se žákům dostalo mnoha užitečných rad, jak se mají chovat a jednat jsou-li doma sami, jak nejlépe zajistit byt před zloději. Další část besedy byla věnována chování dětí k cizím lidem, varování před návštěvou odlehlých, nebezpečných míst. Velký zájem dětí vzbudila část besedy věnovaná bezpečnému kontaktu se zvířaty, zejména s cizími psy. Všechna témata besedy byla doplněna promítáním ilustračních fotografií a odpovídáním na četné dotazy zvídavých dětí. V závěru čekalo na všechny překvapení v podobě omalovánek, rozvrhů hodin a propagačních materiálů Městské policie. Vzhledem k nadcházejícím prázdninám byla tato beseda v rámci prevence jistě velkým přínosem pro všechny zúčastněné, za což patří Městské policii v Třinci velké díky. Fotografie zde.

Člověk a jeho zdraví

V hodinách prvouky jsme probírali téma Člověk a jeho zdraví. Učili jsme se, jak se chovat při nemoci, jak poskytnout první pomoc při úrazu. Seznámili jsme se s vybavením lékárničky. Na svých spolužácích jsme zkoušeli obvazovat různé části těla. Někteří si počínali jako zkušení zdravotníci, jiní se zamotávali a zamotávali… Důležité je, že všem se podařilo odmotat a výuka nám přinesla legraci i poučení. Fotografie zde.

Švadlenky ve II. třídě

Na několik hodin se ve výuce pracovních činností proměnili druháci ve švadlenky. Učili se přišívat knoflíky, sešít látku předním stehem. Sváděli boj s navlékáním nitě, vázáním uzlíků, zakončováním stehů. Ne vždy šlo všechno hladce, ale kdo se obrnil trpělivostí, může se pochlubit vlastnoručně ušitou housenkou vycpanou vatou.

Fotografie zde.

Klíčování

Ve středu 10. 12. 2014 se žáci II. třídy zúčatnili akce Klíčování, kterou již tradičně pro všechny „druháky“ třineckých škol připravily pracovnice Městské knihovny. Nejprve se žáci pohodlně usadili v pohádkovém koutku, vzápětí už zvědavě nakukovali do balíku, který dorazil až ze severního pólu od tety Severíny. Balík skrýval nejedno překvapení. Jedním z nich byla pěkná knížka popletených pohádek. Sestra Severíny, teta Běta, pak dětem jednu pohádku přečetla. Pro děti nebylo těžké uvést popletené pohádky na pravou míru. V další části programu prokazovaly děti znalost abecedy -  tvořily slova k písmenům, skládaly písmena ze svých těl. Některé děti četly úryvek pohádky, aby ukázaly, že už jsou z nich čtenáři a že si zaslouží pomyslný klíč ke knihám. Kromě „klíče“ dostaly děti sladkou oplatku a mnohé také přihlášku do knihovny. Pohádkové strážkyni knížek pak všichni slibili, že se budou ke knihám pěkně chovat. Závěr příjemné návštěvy patřil prohlídce pěkných nových prostor dětského oddělení knihovny.

Fotografie zde.

Podzim je čas, kdy děti sbírají barevné listy, šípky, kaštany a žaludy. Dnes podzimní tvoření zavítalo i do druhé třídy. Žáci přinesli nasbírané přírodniny, vybrali z nich ty nejkrásnější a vyrobili si zajímavá zvířátka nebo panáčky. Podívejte se i vy, jak se jim to podařilo. Fotografie zde.

Interkros v hodinách tělesné výchovy

Při výuce tělesné výchovy věnujeme část hodiny nácviku interkrosu, což je kolektivní hra pocházející od Indiánů. Koncem loňského školního roku jsme absolvovali instruktáž odborníků a teď pilně, více či méně úspěšně, trénujeme základy této hry: kroskou zvedáme míč ze země, cvičíme nadhazování a chytání míče do košíku krosky, střílíme na branku.

Už se těšíme na první zápasy, ale dá to ještě hodně práce. Takže „s chutí do toho,…“

Fotografie zde.

O houbách v prvouce

Ve výuce prvouky jsme si povídali o podzimu, o dozrávajících zahradních i lesních plodech. Zjistili jsme, že téměř všichni chodíme rádi do lesa a pátráme po houbách, kterými plníme košíky a které pak doma připravujeme a zpracováváme nejrůznějšími způsoby. Některé jedlé i jedovaté houby jsme si ukázali aspoň na obrázcích, abychom houby bezpečně poznali a nepřinesli si z lesa domů houby jedovaté.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki