Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Heczková

 A máme tu zasloužené prázdniny!

Milí rodiče a milí prvňáčci!

Máme tady konec školního roku a první vysvědčení a prázdniny!                                              

Přeji vám, ať jsou příjemné, pohodové, slunečné a hlavně dlouhé. Užijte si je a v září na shledanou!                                                                                                                                                                 I. Heczková

 

Sportovní dopoledne

Sdružení rodičů připravilo pro žáky naší školy a děti z MŠ Sosnová a Habrová sportovní dopoledne plné netradičních disciplín a her. Za splněné úkoly jsme získávali razítka a ten, kdo měl plný počet razítek, dostal spoustu dárečků a sladkostí. Dopoledne jsme si náramně užili a Sdružení rodičů moc moc děkujeme. 

       

BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE

V rámci preventivních programů naši třídu navštívil strážník Městské policie. Cílem besedy bylo seznámit děti se základními telefonními tísňovými čísly, osvojení si vhodného chování v náhlých krizových situacích, správného a včasného přivolání pomoci. Součástí byla práce s pracovními listy a scénka Jak správně telefonovat. Smyslem je naučit rozpoznávat nebezpečné situace a vštípit jim správné zásady bezpečného chování.

  

 

Výlet Moncheri Hnojník

   

   

  

 

JAHODY

Jednou ráno do školy, 

přišly malé jahody,

 

ale pak se divily,

jak je hned děti zbaštily...

ZAČÍNÁME S FLORBALEM

Základní postoj a držení hokejky, vedení míčku, přihrávka a její příjem - prvopočáteční nezbytné dovednosti florbalu, které se nám velmi dařily. 

   

   

SRDÍČKO

Děvčata z první třídy jsou velmi kreativní a tak často v hodinách stříháme, skládáme, lepíme...

Srdíčko z papíru si pro nás připravila Kristýnka. A jak se nám to povedlo? 

     

KDO NEUKLÍZÍ, NENÍ ČECH!

V rámci Dne Země se naše škola zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce  "Ukliďme Česko 2015". Trasa úklidusvah pod sídlištěm Sosna, okolí MŠ Sosnová až k obchodu a potom okolí školy. Byli jsme překvapeni, kolik odpadků se podařilo nasbírat.

Prosím, buďme ohleduplní k životnímu prostředí a nezapomínejme, kam odpadky patří!!!

    

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 jsme se vydali na náměstí Svobody na oslavy Dne Země. Čekal na nás zajímavý program s ekologickou tématikou. Na programu bylo divadelní představení „Vivat Kompostela aneb jak se jadřinec Rubín vrátil tam, odkud přišel“, pozorování Slunce, živá zvířátka, třídění baterií hrou, třídění odpadů, tvořivé dílničky, šelmy v Beskydech, ukázka odlévání stop zvířat, povídání o včelách...

Program byl nejen zábavný, ale i poučný.

         

ZÁLOŽKA DO KNIHY

Papír je úžasný vynález. Neslouží však jen na psaní, ale dají se z něj udělat i zajímavé papírové skládačky. S návodem na výrobu záložky do knihy přišla Terezka, která nás stále učí skládat  nové a nové výrobky.

    

 

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki