Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

3. ročník, třídní učitelka Mgr. Iveta Hudzietzová

    SLUNEČNICE 

        

HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

Slunečnice žlutý květ,
usmívá se na náš svět,
stonky s květy nabídly,
zkrášlit naše obydlí.

Slunečnice hladí oči,
směrem k slunci svůj květ točí,
otáčí se každý den,
chce být blízko slunci jen.

Slunečnice kvetou krásně,
slunce na ně září jasně,
jejich květ paprsky vítá,
svítí rosou vždy, když svítá.

Velké květy slunečnice,
podobné jsou slunci více,
nosí jeho zlatou tvář,
                           hřejivou jak slunce zář.                          

Moje prázdniny

Autorská díla žáků 3. ročníku. V této práci si žáci připomněli tvorbu vět. Zápis věty. Složení vět ze slov. Počet slov ve větě atd. Uveřejněné práce jsou práce žáků, kteří s prezentací svolili.

Tak už jsme třeťáci... Fotografie z našich prvních školních dnů šk. r. 2013/2014.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki