Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

3. ročník, třídní učitelka Mgr. Iveta Hudzietzová

 

Milí třeťáci,

úspěšně jste zvládli další školní rok. Všichni ze třídy prospěli s vyznamenáním. Blahopřeji! Přeji vám všem krásné prázdniny.

Poslední práce, kterou jsme spolu připravovali, byl časopis žáků 3. třídy - Léto 2014. Zde si ho můžete prohlédnout před tiskem.

 

Matematika do 16. 5. 2014 | 09.05.2014 | zobr: 714x

Milí žáci,

v týdnu do 16. 5. nás čeká učivo DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK, v geometrii TROJÚHELNÍK, ČTYŘÚHELNÍK, s využitím čtverečkovaného papíru. Nezapomeňte si plnit průběžně zadávané úkoly a opakovat probrané učivo.

Martina Kišová

Matematika do 7. 5. 2014 | 06.05.2014 | zobr: 673x

Milí žáčci.

Nezapomeňte si opakovat učivo - násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem. Také si plňte své úkoly - jeden z nich máte už na 7. 5. 2014, a to o spotřebě vody v domácnosti.

Martina Kišová

Třeťáčci, nezapomeňte dokončit týdenní práce z Čj dle svých pracovních plánů.

Termín odevzdání je 5. 5. 2014.

Také prosím o splnění tajného úkolu "pohádkového". Děkuji. Uvidíme se v pondělí, IH

Milí třeťáci,

po Velikonocích se opět uvidíme ve škole. Nač se můžete těšit v týdnu od 21. do 25. 4. 2014? Ve středu navštívíme v rámci společného projektu ZŠ a MŠ "Sosna v přírodě" mateřskou školu Sosnovou, kde vás bude čekat malování v přírodě. Ve čtvrtek se zúčastníme oslav Dne Země, které připravilo město Třinec. Cestou zpět z náměstí uklidíme společně s ostatními žáky školy "Sosnu". Oblečte se proto dne 24. 4. sportovně a nezapomeňte si vzít s sebou na ruce sáčky. Nezapomeňte v době velikonočních prázdnin "trénovat" hlasité čtení.

Pěkné Velikonoce přeje Vám i rodičům třídní učitelka.

27. 3. 2014 jsme absolvovali další knihovnickou lekci v knihovně, která je v naší škole. Co jsme se dozvěděli nového a co jsme v knihovně dělali, můžete se dozvědět ze zpráv žáků 3. třídy.

Fotografie z knihovny zde.

NikiJirkaIzaKlárkaDanyJankoKatkaAdamTimko

Dokážeš poradit kamarádovi, jak poskládat origami? Co je to origami?

Očekávaný výstup žáků 3. r. – porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti – jsme splnili v hodinách českého jazyka u skládanek origami. Nebylo vůbec jednoduché orientovat se v obrázkových pokynech. Ještě těžší bylo napsat nebo říct postup pro složení skládanky. Jestli se nám pracovní postup povedl, jsme zjistili hned v následující hodině, kdy spolužáci podle našich (žákových) postupů museli předmět poskládat.

Ne vždy se jim dařiloUsmívající seKde se stala chyba? Víme samiSmějící se.

Fotografie z výuky zde.

Právě žáci 3. r. se aktivně zapojili do kampaně pro sběr kartiček obchodního řetězce Tesco. Množství kartiček je cesta k cíli pro vítězství a získání odměny.

Více se můžete dozvědět zde.

Kružnice a kruh | 26.03.2014 | zobr: 682x

Učili jsme se o kružnici a kruhu, jejich vlastnosti, jak se rýsují. Tvaru kruhu jsou i naše mince. Pohmatem jsme poznávali hodnoty mincí a sčítali všechny, které mezi námi kolovaly. A když minci obkreslíte, získáte tím kružnici a kruh..

Autorská práce - Moje kniha

V týdnu od 17. 2. do 21. 2. 2014 žáci 3. r. vytvořili svou vlastní knihu. Téma: libovolné. Obsah - 4 strány textu doplněné obrázky, úvodní a závěrečná stránka, obsah. Jak se práce žákům dařila a výsledná díla si můžete prohlédnout v přílohách. Fotografie z pracovních dílen zde.

Průběh hodnocení, sebehodnocení, společné hodnocení.

Žáci zpracovávali svou knihu v časovém limitu. Práce zahrnovala čas školní i domáci (žáci mohli dokončit svá díla v domácím prostředí). Před závěrečným hodnocením byla společně vytvořena hodnotící kritéria prací. Tato kritéria byla rozdělena: obsah společného zadání, grafika - vzhled knihy, poutavý zvolený obsah knihy (kniha, kterou bych si chtěl/a přečíst). Nejdříve proběhlo sebehodnocení (každý z žáků sii dle svého vlastního mínění přidělil body dle předem daných kritérií. Následně byli žáci rozděleni do skupin. Ve skupinách se navzájem seznámili se svými knihami a dle předem daných kritérii přidělili knihám body. Na společném setkání seznámili další skupinu s pořadím knih dle přidělených bodů. Proběhla prezentace skupin s pořadím úspěšných knih.

Na závěr každý z žáků si mohl porovnat své vlastní hodnocení knihy s ohodnocením knihy skupinou. Byly vybrány 3 nejzajímavější knihy, které by si chtěli žáci přečíst.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki