Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. ročník, třídní učitelka Mgr. Ilona Heczková

VYSVĚDČENÍ

Konečně jsme se všichni dočkali toho tolik očekávaného dne a s posledním zvoněním dali škole na dva měsíce sbohem. 

 

Pěkné prázdniny, hodně sluníčka, teplou vodu u moře či na koupališti, žádný úraz, hodně báječných výletů, dobrodružství a zážitků, málo deště, nudy, problémů, spousty nových kamarádů, hodně cestování, poznání a šťastných návratů, …………... Prostě prázdniny, jak mají být!


INTERKROS

Interkros vychází z lakrosu, který známe od severoamerických indiánů. Ti hře říkali Baggataway, což je v překladu „malý přítel války“. To proto, že některé spory o území řešili namísto válkou hrou. Jméno lakros dali hře až Francouzští misionáři, kterým lakrosová hůl připomínala biskupskou berlu (fr.La Crosse). Interkros je v podstatě verze lakrosu pro tělocvičnu,ale nejen pro ni. Vznikl asi před 20 - ti lety v Kanadě a je určen především dětem pro svoji nenáročnost, jednoduchá pravidla a bezkontaktní styl hry. Interkros je hra rychlá, běhavá, plná zvratů. Interkros je halovým sportem s minimálním počtem střetů hráčů. A tak se mu věnují hráči a hráčky dohromady a ani vyšší věk není překážkou. I naše škola si interkros vyzkoušela na vlastní kůži. A jak se nám dařillo?

    

Zahradní galerie "Jarní skřítek"

Zábavné dopoledne plné tvořivých, sportovních činností a soutěží jsme si užili ve školce

MŠ Habrová. 

    

 

RADOST Z POHYBU

V rámci společného projektu MŠ a ZŠ „Sosna v přírodě“ jsme zařadili pro děti a žáky i pohybové a sportovní činnosti. Pohyb je nutný pro správný vývoj člověka. Pro děti je pohybová aktivita zvlášť důležitá, nutná ke zdravému růstu a je preventivním prostředkem péče o zdraví. Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou součástí života každého člověka již od dětství. Hlavním cílem bylo motivovat děti ke zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Kéž by se stal pohyb každodenní součástí našeho života!

  

 

 

Dva zábavní sokolníci k nám opět zavítali, aby nám ukázali několik dravých ptáků a jejich výcvik. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o chovu, životě a výcviku  ptáků a zasmáli jsme se  povedeným kouskům, které nám předvedli. Na dravce jsme se mohli nejen podívat, ale některé jsme si mohli i pohladit. Dokonce jsme si i zasoutěžili. Byl to krásný zážitek!

    

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 24. 4. 2013 jsme šli na náměstí Svobody, kde probíhalo zábavné dopoledne u příležitosti Dne Země. Zábava a poučení v jednom, to byl program ke Dni Země. Byly pro nás připraveny zajímavé aktivity, soutěže s ekologickou tematikou, ukázky a informace o třídění odpadů, ochrany přírody, program lesní pedagogiky, viděli jsme živé ryby, vycpaná zvířata a také ukázku tance se psem. Den Země byl jako každý rok skvělý a už se těšíme na ten příští.

    

   

 

 

     PROJEKT E - ŽIVOT 

2. třída

V úterý 18. 3. 2014 proběhlo na naší škole vyhodnocení projektu E - ŽIVOT, který proběhl ve spolupráci s por. Mgr.Vlastimilem Starzykem. Cílem bylo vypracovat náměty z oblasti šikany a kyberšikany v hodinách výtvarné výchovy, jazyka českého, informatiky, na třídnických hodinách či po vyučování. Děti ve 2.  třídě se vzhledem ke svému věku a zkušenostem zabývaly danou problematikou spíše okrajově, o to více se však věnovaly prevenci rizikového chování a vztahům ve třídě, sdělovaly si své pocity a dozvěděly se hlavně to, co vlastně představuje pojem šikana, seznámili se s činností policistů, s uniformou policisty, důležitými telefonními čísly záchranného systému, zásadami správného pohybu chodce po komunikacích, nutným vybavení jízdního kola a diskutovaly o svém cíleném jednání ve vlastních neočekávaných situacích. Za aktivitu a snahu na závěr obdrželi pracovní sešit Ajaxův zápisník, ve kterém budou v průběhu školního roku 2013/2014 plnit různé úkoly. Děti pracovaly ve skupinkách i jednotlivě a po celou dobu se k sobě chovaly velmi ohleduplně a kamarádsky, do práce se zapojovaly s chutí a obratně hovořily o problémech, které je tíží.

Žáci si mohli vybírat ze dvou kategorií:

Literární (povídka, pohádka, úvaha, báseň, komiks…)

Výtvarná (kresba, malba, koláž, …)

Práce všech žáků byly natolik úžasné, že se vítězi stali všichni žáci. Za odměnu navštíví policejní stanici v Třinci.

   

  

 

 DOPOLEDNE S KNIHOU

Kniha je často nazývána nejlepším přítelem člověka. Ano, je to tak. Kniha nás nikdy nezklame, můžeme zde najít mnoho zajímavých informací, podívat se do dalekých zemí, najít si nové knižní kamarády, zažít mnoho dobrodružství a pěkných chvil. V lednu jsme si do školy měli přinést knížku, kterou jsme přečetli o vánočních prázdninách. Spolužáky jsme seznámili s obsahem knihy a přečetli z nich ukázku. 

     

  

LIDSKÉ STROMY

„Ze všech bytostí této země jsou stromy našimi nejstaršími a nejmocnějšími
spojenci.“

Strom jako člověk - plošná barevná kompozice s dokresbou kůry stromů

    

 

 

 

V pondělí 27. ledna 2014 proběhlo ve druhé třídě třídní kolo recitační soutěže. Recitátoři si připravili zajímavé texty. Umělecké výkony byly velice vyrovnané, proto rozhodování poroty, kterou tvořili všichni  žáci třídy, bylo těžké. A jak nakonec všechno dopadlo?

     

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki