Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1. ročník, třídní učitelka Mgr. Dana Staszková

Stavby lesních domků pro skřítky

V rámci školního projektu Sosna v přírodě vyrazili žáci první třídy do blízkého lesíka, aby pozorovali, jak se od časného jara změnila příroda, a zároveň rozvíjeli svou fantazii a motoriku při výuce pracovních činností. Představovali si, že v lese žijí tajemní obtížně pozorovatelní lesní skřítkové, pro které pak ve skupinkách stavěli lesní domečky. Jako stavební materiál posloužily kamínky, šišky, květiny, klacky, tráva, mech i kůra stromů. Po dostavění originálních příbytků vymysleli žáci každé skupiny krátký příběh o tom, jak by záhadní obyvatelé lesa mohli v těch krásných domcích bydlet. Třeba se v nich skřítkové opravdu zabydlí, a kdo bude mít oči otevřené, možná skřítky při další vycházce do lesa zahlédne.

Fotografie zde.Více k projektu se můžete dozvědět zde.

Další talenty v I. třídě

Někteří žáci první třídy se mohou pochlubit sportovními úspěchy, kterých dosahují ve svých volnočasových aktivitách. Petr Kajzar se pyšní medailemi za soutěže v kopané. Nejvíce si váží zlaté medaile a titulu Nejlepší brankář v halovém turnaji. Filip Kaczmarczyk a Tomáš Dzik se zúčastnili atletického víceboje (skok do dálky, běh, běh s překonáváním různých překážek, hod granátem) v Líštné. Filip získal zlatou medaili a Tomáš bronzovou. V kolektivu prvňáčků je také Natálie Jíchová, která navštěvuje taneční kroužek. Za provedení zumby a různá taneční vystoupení obdržela několik ocenění. Tito žáci si zaslouží pochvalu a gratulaci. Třeba se stanou příkladem pro své vrstevníky, kterým zatím sport nic neříká.

Srdečně blahopřejeme Filipu Kaczmarczykovi k získání zlaté medaile a poháru v soutěži Čokoládová tretra, která se konala v Ostravě. Filip získal prvenství v běhu na 100 m v konkurenci 95 závodníků. Gratulaci a obdiv si zaslouží také Terezka Hulbojová, která v cyklistické soutěži Vendryňský kotár obsadila 1. místo. Na trati dlouhé 2 km porazila 11 soupeřů a dokonce vytvořila časový rekord ve své kategorII.

Nadějným sportovcům přejeme hodně dalších úspěchů.

Náš první školní výlet dopadl na jedničku. Podle přání prvňáčků se jelo do ZOO v Ostravě. Už samotná jízda vlakem byla dobrodružstvím, protože pro některé to bylo poprvé. Ostravská ZOO je každým rokem krásnější a zajímavější, a co je nejdůležitější, celý den bylo krásné počasí.  Zvířata dostala místo klecí nové výběhy, na každém kroku jsou dětská hřiště, stánky s občerstvením, a to všechno leží v zeleni, která připomíná velký park.  Děti nejvíce zaujalo komentované krmení šimpanzů, nejmladší slůně, plameňáci, hroši, papoušci, jízda vláčkem na závěr a hlavně nakupování upomínkových drobností. Čas utekl jako voda, a my – spokojení a unavení – jsme opět seděli ve vlaku do Třince a přemýšleli, kam pojedeme příští rok. mgr. Romana Halaksová

Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde.

Pasování  prvnáčků na čtenáře

 Městská knihovna v Třinci pořádá již tradičně akci Pasování prvňáčků na čtenáře, během které jsou žáci prvních tříd základních škol uváděni do „čtenářského řádu“. V úterý 13. 5. se do kina Kosmos, kde akce proběhla, dostavili také naši prvňáčci. Po milém uvítání ředitelkou knihovny zhlédli všichni zúčastnění žáci dramatizaci pohádky o knihomolovi špačkovi Kamilovi, kterou nastudovali pracovníci městské knihovny podle knihy Jennifer Berne Kamil neumí lítat. K malým čtenářům pak promluvila místostarostka PhDr. Milada Hejmejová, která se zhostila role královny knih. Na pódium si pozvala postupně všechny prvňáčky jednotlivých škol, které  pasovala na „ rytíře řádu čtenářského“. Ještě dříve však Natálka přečetla za všechny žáky naší třídy slib, ve kterém se zavazují, že se budou pěkně a ohleduplně  chovat ke všem knížkám, budou o ně pečovat a střežit je jako největší poklad, budou číst a objevovat krásu knih. Jako upomínku na tento slavnostní den obdrželi malí rytíři pasovací listinu, která je opravňuje k celoročnímu vypůjčování knih zdarma, medaili řádu čtenáře a pěknou knížku.

Fotografie si můžete prohlédnout zde. Mgr. Dana Stazsková 

Ptáček jako zápich

V hodinách pracovních činností se učíme přesně a rovně skládat a překládat papír. I když se některým z nás ještě příliš nedaří skládání a stříhání, už jsme vyrobili papírovou šipku, skládanku „nebe – peklo“, lodičku. V poslední hodině pracovních činností jsme skládali, stříhali a lepili ptáčky z barevného papíru jako zápich na špejli, který může ozdobit kytičku ve váze nebo v květináči.

Celoroční celoškolní projekt E-život skončil.

Jaký byl obsah projektu se můžete dozvědět zde a zde.

Fotografie žáků 1. r. z besedy s por. Mgr. Vlastimilem Starzykem zde.

Výuka Aj v 1. třídě

Vážení rodiče, milí žáci, možná se zajímáte více o výuku Aj v 1. ročníku ZŠ.

Naši žáci se učí dle metodiky a učebnice Aj s názvem Happy House 1. Prvňáčci již zvládají učivo v oblasti základních pojmenování rodiny, hraček, oblečení, barev, školních pomůcek, čísel do 10, pozdravů. Ve výuce komunikují navzájem, vyplňují pracovní listy, plní úkoly na interaktivní tabuli. Učitel předmětu vždy dbá na propojení vizuální a fonetické (řeč učitele, poslech). Fotografie z 1 vyučovací hodiny Aj zde.

Internetová podpora výuky Aj zde.

Čtvrtek 30. ledna se stal pro všechny prvňáčky významným dnem. Za všechno pololetní snažení a píli obdrželi svoje první vysvědčení. Radost ze samých jedniček byla u  mnohých veliká. A pokud se objevily na některých vysvědčeních i dvojky z českého jazyka a matematiky, věřím, že v příštím pololetí bude šance vše napravit.

Všem žákům blahopřeji a doufám, že druhé pololetí ve škole jim bude přinášet hodně nových poznání, radosti, úspěchů a příjemných chvil. Dana Staszková, třídní učitelka

V hodině pracovních činností jsme stavěli „velké“ stavby z „malých“ krychliček. Podle naší fantazie jsme postavili hrady, věže, rozhledny nebo i Koloseum. Možná právě takhle začínají věhlasní architekti a stavitelé.

Fotografie zde.

Vánoce má každý rád,

vánoční čas je můj kamarád....

Zde fotografie z vánoční besídky prvňáčků.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki