Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

Vedoucí kroužku: Danuta Kocyanová

Schůzky kroužku se konají každé úterý v době od 13.00 do 14.00 hod.

Kroužek je organizován Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Třinci.

Platba za období říjen - květen je 0 Kč.

Zájmový kroužek s náboženskou tématikou – Náboženství -  probíhá  pravidelně každé úterý od 13.00 hod. Náplní našich setkání je seznámit se s biblickými příběhy, vést děti k úctě k lidem a přírodě. Tématem našich setkání v tomto pololetí je „Pán Ježíš a jeho církev“. Společně si vyprávíme o přátelství, odpuštění, dávání. Děti mají možnost lépe poznat Bibli. Společný čas využíváme také pro výtvarné aktivity spojené s daným tématem a zpíváním písní přizpůsobeným dětem školního věku. Kocyanová Danuta

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki